Quay lại

Datviet VAC

Ngành hàng
F&B
Cửa hàng
8
Nhân viên
180

Về Datviet VAC

Vấn đề

"Tôi cảm thấy mình có thể quản lý bảng chấm công hiệu quả hơn, bởi vì bất cứ lúc nào tôi cũng có thể xem và biết nhân viên mình đang làm việc ở đâu trong giờ làm với Tanca."
Lê Thái Toàn
Quản lý DatViet VAC

Giải pháp