Quay lại

Tân Cảng

Ngành hàng
F&B
Cửa hàng
8
Nhân viên
180

Về Tân Cảng

Vấn đề

"Quản lý yêu cầu chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Tanca cho phép chúng tôi kiểm soát nhiều hơn quy trình phê duyệt."
Đặng Hoàng Phi
Trưởng bộ phận HR Tân Cảng

Giải pháp