Khuyến mãi banner

Quản lý công việc và quy trình

Tanca xây dựng hệ thống quản lý công việc tập trung vào khả năng tùy chỉnh của người dùng nhằm phục vụ nhu cầu quản lý đa dạng của nhiều mô hình kinh doanh. Bạn có thể quản lý công việc, dự án, nhóm làm việc với một hệ thống cho phép xây dựng các đầu việc, báo cáo, quy tắc… dễ dàng nhất, phù hợp với văn hóa quản trị của mỗi công ty.

  • Mẫu quản lý công việc
  • Quản lý tiến độ công việc
  • Quản lý quy trình làm việc
  • Xem toàn bộ Deadline công việc trong tháng
  • Quản lý việc của cá nhân
  • Trạng thái phê duyệt công việc
  • Hệ thống báo cáo động
  • Quản lý files tập trung
  • Tự động hóa quy trình làm việc
  • Biểu mẫu và tùy chỉnh
Video trải nghiệm tính năng TÀI LIỆU QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

Mẫu Quản lý công việc

Tanca cung cấp hơn 60 mẫu quản lý công việc cho các phòng ban, bộ phận trong công ty như mẫu dành cho Marketing, Sale, Vận hành, IT, Chăm sóc khách hàng… Các công ty có thể sử dụng các mẫu này để tham khảo cho việc quản lý công việc, dự án hay điều hành trong các doanh nghiệp của mình. Mọi nhân viên có thể tham gia vào các công việc một cách dễ dàng dựa trên các mẫu có sẵn này.

Dùng thử miễn phí

Quản lý tiến độ công việc

Mô hình quản lý Gantt chart là cách để lên kế hoạch cho một dự án, phòng ban và theo dõi tình trạng công việc của họ. Bạn có thể biết một đầu việc kéo từ khoảng thời gian nào đến thời gian nào, xong đầu việc này thì đầu việc tiếp theo sẽ làm gì? Mọi người sẽ nhận thấy tiến độ hàng ngày mà họ cần thực hiện (đạt bao nhiêu %) và người hoặc đội ngũ kế tiếp đang chờ đợi họ hoàn thành. Tanca cho phép bạn nhập các kế hoạch mà bạn làm trên Excel để có thể dễ quản lý hơn trên Tanca.

Dùng thử miễn phí

Quản lý Quy trình công việc

Kanban thường được ứng dụng trong các Quy trình làm việc của phòng ban, dự án hay liên phòng ban. Kanban cho phép bạn di chuyển các đầu việc qua các cột dọc để nhận biết vừa thực hiện xong các bước trong một Quy trình. Ở mỗi cột bạn sẽ nhận thấy rõ được công việc nào đang lên kế hoạch, việc nào đang làm, việc nào đã hoàn thành. Ban có thể dễ dàng điều chỉnh lại các Quy trình để đảm bảo các bước tốt nhất, đội ngũ của bạn sẽ nhận thấy họ đang ở bước nào trên Quy trình làm việc để dễ hoàn thành.

Xem video hướng dẫn

Dùng thử miễn phí

Xem tất cả Deadline trong tháng

Bạn sẽ thường muốn xem Deadline của đội nhóm, dự án trong một tháng thế nào? Lịch sẽ cho bạn nhận thấy Deadline của các thành viên hay cá nhân bạn, giúp bạn có thể điều chỉnh lại các Deadline cho phù hợp. Với Lịch bạn có thể nhận thấy tổng quan các công việc đã hoàn thành và chưa hoàn thành trong một tháng để điều chỉnh thúc đẩy công việc.

Dùng thử miễn phí

Quản lý việc và tiến độ của cá nhân

Một nhân viên có thể phải thực hiện công việc tại nhiều dự án, nhiều bộ phận và có những công việc cá nhân. Làm sao họ có thể quản lý được toàn bộ các công việc này? Tanca được thiết kế để 1 nhân viên kiểm soát tất cả các việc cần làm của mình hàng ngày, hàng tuần… và có thể tự tạo ra những công việc riêng của mình mà không cần dùng thêm phần mềm khác.

Dùng thử miễn phí

Tạo trạng thái phê duyệt công việc

Tanca có phép bạn tạo các trạng thái phê duyệt của một đầu việc như Phê duyệt, Cần chỉnh sửa hay Từ chối. Các trạng thái phê duyệt này cho phép nhân viên biết rằng một công việc hay một form trình lên có được phê duyệt không. Hệ thống phê duyệt có thể kết hợp với hệ thống Quy tắc tự động để tạo ra quy trình tự động trên Tanca.

Dùng thử miễn phí

Hệ thống báo cáo động

Tanca cho phép mỗi thành viên có thể xây dựng hệ thống báo cáo của mình và chia sẻ các báo cáo này cho người khác. Điều này sẽ giúp các báo cáo hoàn toàn linh hoạt và khoa học. Tanca cũng cung cấp các mẫu báo cáo tiêu chuẩn để người dùng có thể tham khảo xây dựng hệ thống báo cáo của mình.

Dùng thử miễn phí

Thuộc tính tùy chỉnh

Khi bạn quản lý công việc bạn sẽ cần quản lý rất nhiều hàng và cột như Excel. Tanca cho phép bạn tạo tùy chỉnh nhiều cột, sắp xếp các cột này. Ở mỗi cột bạn có thể để các giá trị khác nhau như số, %, tiền hay các lựa chọn… Điều này giúp bạn kiểm soát tình trạng của mỗi đầu việc một cách dễ dàng.

Dùng thử miễn phí

Quản lý files tập trung

Bạn có thể quản lý toàn bộ các files trên hệ thống và công việc của Tanca một cách tập trung dễ dàng. Hiển thị các file trên một dự án để cho phép bạn tìm kiếm các file đính kèm đơn giản.

Dùng thử miễn phí

Tự động hóa quy trình làm việc

Trong các Quy trình làm việc hệ thống tự động giao việc, báo cáo hay nhắc nhở một cá nhân nào đó sẽ giúp cho các doanh nghiệp quản lý công việc hàng ngày một cách tự động thay vì phải kiểm tra và đốc thúc hàng ngày. Hệ thống sẽ tự giao việc cho người tiếp theo khi một người nào đó hoàn thành công việc của mình.

Hệ thống tự động thường áp dụng trong các Quy trình của tổ chức như Quy trình mua hàng, bán hàng, thanh toán….

Dùng thử miễn phí

Số hóa giấy tờ doanh nghiệp

Tanca giúp bạn Số hóa toàn bộ Giấy tờ, Biểu mẫu, Đề nghị… trong doanh nghiệp của bạn. Chỉ bằng việc Copy file mẫu từ Word hay Excel theo mẫu doanh nghiệp, bạn dễ dạng số hóa các biểu mẫu này lên trực tuyến. Tanca tạo ra các quy trình phê duyệt đơn từ, giấy tờ này theo quy trình duyệt trong doanh nghiệp của bạn (Workflow) kèm theo chữ ký số. Việc phê duyệt qua các cấp trên các biểu mẫu này giúp doanh nghiệp số hóa giấy tờ và quy trình hóa, giảm sai sót trong công việc.

Dùng thử miễn phí

Các tính năng khác