Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
     Array
(
  [0] => Array
    (
      [cat] => Array
        (
          [id] => 5df4b13aca2e900ed77e4192
          [name] => Bắt đầu với Tanca
          [alias] => bat-dau-voi-tanca
        )

      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 5df4b1cfca2e900ed77e4194
                  [name] => Hướng dẫn cách thiết lập nhanh
                  [parent_id] => 5df4b13aca2e900ed77e4192
                  [alias] => huong-dan-cach-thiet-lap-nhanh
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 5df4bec7ca2e900ed77e4196
                      [title] => 3 phút thiết lập nhanh cùng Tanca
                      [alias] => 3-phut-thiet-lap-nhanh-cung-tanca
                      [summary] => 3 phút thiết lập nhanh cùng Tanca
                      [cat_id] => 5df4b1cfca2e900ed77e4194
                      [cat_alias] => huong-dan-cach-thiet-lap-nhanh
                    )

                )

            )

        )

    )

  [1] => Array
    (
      [cat] => Array
        (
          [id] => 5b334324dd8e843c121f6305
          [name] => Nhân sự
          [alias] => nhan-su
        )

      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 5d2302c2ca2e901cf8046c05
                  [name] => 1. Nhân viên
                  [parent_id] => 5b334324dd8e843c121f6305
                  [alias] => 1-nhan-vien
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 5d243ae1ca2e901cf719e9b9
                      [title] => Thiết lập chấm công trên điện thoại cho từng nhân viên
                      [alias] => thiet-lap-cham-cong-tren-dien-thoai-cho-tung-nhan-vien
                      [summary] => Các thiết lập chấm công trên điện thoại cho từng nhân viên
                      [cat_id] => 5d2302c2ca2e901cf8046c05
                      [cat_alias] => 1-nhan-vien
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 5fb7733637daaa156f12e760
                      [title] => Hướng dẫn phân quyền và cập nhật thông tin phân quyền của từng nhân viên
                      [alias] => huong-dan-phan-quyen-va-cap-nhat-thong-tin-phan-quyen-cua-tung-nhan-vien
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5d2302c2ca2e901cf8046c05
                      [cat_alias] => 1-nhan-vien
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 5fb8f659265b4d28d818ecdd
                      [title] => Tài liệu nhân viên
                      [alias] => tai-lieu-nhan-vien
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5d2302c2ca2e901cf8046c05
                      [cat_alias] => 1-nhan-vien
                    )

                  [3] => Array
                    (
                      [id] => 5fb909210d9e5858bd255a2f
                      [title] => Cập nhật chỉnh sửa thông tin nhiều nhân viên và Xuất Excel
                      [alias] => cap-nhat-chinh-sua-thong-tin-nhieu-nhan-vien-va-xuat-excel
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5d2302c2ca2e901cf8046c05
                      [cat_alias] => 1-nhan-vien
                    )

                  [4] => Array
                    (
                      [id] => 5fba2d8b3908596b9005611e
                      [title] => Bộ lọc và Tìm kiếm nhân viên
                      [alias] => bo-loc-va-tim-kiem-nhan-vien
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5d2302c2ca2e901cf8046c05
                      [cat_alias] => 1-nhan-vien
                    )

                  [5] => Array
                    (
                      [id] => 6144551da0dca062e92de615
                      [title] => Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Tanca (Đối với Quản lý)
                      [alias] => huong-dan-su-dung-ung-dung-tanca-doi-voi-quan-ly
                      [summary] => Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Tanca (Đối với Quản lý)
                      [cat_id] => 5d2302c2ca2e901cf8046c05
                      [cat_alias] => 1-nhan-vien
                    )

                  [6] => Array
                    (
                      [id] => 614458323646a13552176100
                      [title] => Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Tanca (Nhân viên)
                      [alias] => huong-dan-su-dung-ung-dung-tanca-nhan-vien
                      [summary] => Hướng dẫn sử dụng phần mềm Tanca trên app (nhân viên)
                      [cat_id] => 5d2302c2ca2e901cf8046c05
                      [cat_alias] => 1-nhan-vien
                    )

                  [7] => Array
                    (
                      [id] => 618bc278dcb7a927d175465b
                      [title] => Quản trị viên cao nhất là gì, và hướng dẫn nâng quyền lên Admin
                      [alias] => quan-tri-vien-cao-nhat-la-gi-va-huong-dan-nang-quyen-len-admin
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5d2302c2ca2e901cf8046c05
                      [cat_alias] => 1-nhan-vien
                    )

                  [8] => Array
                    (
                      [id] => 6195c27d73159e6d1749fcdc
                      [title] => Tạo mới Chi nhánh (Vùng, Phòng ban, ...) trên App+Web Tanca
                      [alias] => tao-moi-chi-nhanh-vung-phong-bantren-appweb-tanca
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5d2302c2ca2e901cf8046c05
                      [cat_alias] => 1-nhan-vien
                    )

                  [9] => Array
                    (
                      [id] => 620b6f74e7a57a09234cb6f0
                      [title] => Hướng dẫn cập nhật hình ảnh đại diện trên App Tanca
                      [alias] => huong-dan-cap-nhat-hinh-anh-dai-dien-tren-app-tanca
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5d2302c2ca2e901cf8046c05
                      [cat_alias] => 1-nhan-vien
                    )

                  [10] => Array
                    (
                      [id] => 622977ff0016191a49059d12
                      [title] => Hướng dẫn điều chỉnh đăng nhập không cần nhập mã OTP
                      [alias] => huong-dan-dieu-chinh-dang-nhap-khong-can-nhap-ma-otp
                      [summary] => Thao tác điều chỉnh cho nhân viên đăng nhập không cần mã OTP
                      [cat_id] => 5d2302c2ca2e901cf8046c05
                      [cat_alias] => 1-nhan-vien
                    )

                  [11] => Array
                    (
                      [id] => 6297317cd36e860178126695
                      [title] => Tạo mới nhân viên, chỉnh sửa Hồ sơ nhân viên
                      [alias] => tao-moi-nhan-vien-chinh-sua-ho-so-nhan-vien
                      [summary] => Tạo mới nhân viên, chỉnh sửa Hồ sơ nhân viên:
                      [cat_id] => 5d2302c2ca2e901cf8046c05
                      [cat_alias] => 1-nhan-vien
                    )

                  [12] => Array
                    (
                      [id] => 63d9ee878fb4bfa1e20c373f
                      [title] => Thiết lập thông tin CÁ NHÂN cho nhân viên
                      [alias] => thiet-lap-thong-tin-ca-nhan-cho-nhan-vien
                      [summary] => Thiết lập thông tin CÁ NHÂN cho nhân viên
                      [cat_id] => 5d2302c2ca2e901cf8046c05
                      [cat_alias] => 1-nhan-vien
                    )

                  [13] => Array
                    (
                      [id] => 63d9f160b66bc305ef029cc0
                      [title] => Thiết lập thông tin CÔNG VIỆC cho nhân viên
                      [alias] => thiet-lap-thong-tin-cong-viec-cho-nhan-vien
                      [summary] => Thiết lập thông tin CÔNG VIỆC cho nhân viên
                      [cat_id] => 5d2302c2ca2e901cf8046c05
                      [cat_alias] => 1-nhan-vien
                    )

                  [14] => Array
                    (
                      [id] => 63f5c10ecf4b29afa5042ee3
                      [title] => Hướng dẫn cài ứng dụng Tanca trên điện thoại Android không qua CH Play
                      [alias] => huong-dan-cai-ung-dung-tanca-tren-dien-thoai-android-khong-qua-ch-play
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5d2302c2ca2e901cf8046c05
                      [cat_alias] => 1-nhan-vien
                    )

                  [15] => Array
                    (
                      [id] => 64083ade4e6a41fa2f007f88
                      [title] => Hướng dẫn Thiết lập dữ liệu các tính năng của hệ thống
                      [alias] => huong-dan-thiet-lap-du-lieu-cac-tinh-nang-cua-he-thong
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5d2302c2ca2e901cf8046c05
                      [cat_alias] => 1-nhan-vien
                    )

                )

            )

          [1] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 5d2302f9ca2e901cee11cd65
                  [name] => 2. Hợp đồng và Bảo hiểm
                  [parent_id] => 5b334324dd8e843c121f6305
                  [alias] => 2-hop-dong-va-bao-hiem
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 5d244056ca2e901ca55826e5
                      [title] => Hợp đồng
                      [alias] => hop-dong
                      [summary] => Hợp đồng...
                      [cat_id] => 5d2302f9ca2e901cee11cd65
                      [cat_alias] => 2-hop-dong-va-bao-hiem
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 5d2440dcca2e901ce17545a7
                      [title] => Bảo hiểm
                      [alias] => bao-hiem
                      [summary] => Bảo hiểm
                      [cat_id] => 5d2302f9ca2e901cee11cd65
                      [cat_alias] => 2-hop-dong-va-bao-hiem
                    )

                )

            )

          [2] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 5d23030bca2e901cf8046c07
                  [name] => 3. Kỷ luật - Khen thưởng
                  [parent_id] => 5b334324dd8e843c121f6305
                  [alias] => 3-ky-luat-khen-thuong
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 5d2441e3ca2e90046c2eed35
                      [title] => Khen thưởng
                      [alias] => khen-thuong
                      [summary] => Khen thưởng
                      [cat_id] => 5d23030bca2e901cf8046c07
                      [cat_alias] => 3-ky-luat-khen-thuong
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 5d2442aaca2e901cf719e9bb
                      [title] => Kỷ luật
                      [alias] => ky-luat
                      [summary] => Kỷ luật
                      [cat_id] => 5d23030bca2e901cf8046c07
                      [cat_alias] => 3-ky-luat-khen-thuong
                    )

                )

            )

          [3] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 5fbb79c98129a0d4ec455c6d
                  [name] => 4. Tài sản
                  [parent_id] => 5b334324dd8e843c121f6305
                  [alias] => 4-tai-san
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 5fbe041ad468ca6325242703
                      [title] => Quản lý tài sản
                      [alias] => quan-ly-tai-san
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5fbb79c98129a0d4ec455c6d
                      [cat_alias] => 4-tai-san
                    )

                )

            )

        )

    )

  [2] => Array
    (
      [cat] => Array
        (
          [id] => 5f718c7d5d86590a6c54c77f
          [name] => Giao việc
          [alias] => giao-viec
        )

      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 5f718caff405b0626344b45f
                  [name] => 1. Giao việc trên Web Admin
                  [parent_id] => 5f718c7d5d86590a6c54c77f
                  [alias] => 1-giao-viec-tren-web-admin
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 612c986acbb32f60a00dd15e
                      [title] => Quản lý công việc theo chế độ Danh sách
                      [alias] => quan-ly-cong-viec-theo-che-do-danh-sach
                      [summary] => Quản lý công việc theo chế độ Danh sách
                      [cat_id] => 5f718caff405b0626344b45f
                      [cat_alias] => 1-giao-viec-tren-web-admin
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 612c91a76497a40b2e2440cb
                      [title] => Quản lý công việc theo chế độ Bảng
                      [alias] => quan-ly-cong-viec-theo-che-do-bang
                      [summary] => Quản lý công việc theo chế độ Bảng
                      [cat_id] => 5f718caff405b0626344b45f
                      [cat_alias] => 1-giao-viec-tren-web-admin
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 612c974bf2ea7f0c6c1a10ab
                      [title] => Quản lý một công việc theo chế độ Tiến độ
                      [alias] => quan-ly-mot-cong-viec-theo-che-do-tien-do
                      [summary] => Quản lý một công việc theo chế độ Tiến độ
                      [cat_id] => 5f718caff405b0626344b45f
                      [cat_alias] => 1-giao-viec-tren-web-admin
                    )

                  [3] => Array
                    (
                      [id] => 612fa632ee6aba74a526ecca
                      [title] => Quản lý công việc theo chế độ lịch Mới
                      [alias] => quan-ly-cong-viec-theo-che-do-lich-moi
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5f718caff405b0626344b45f
                      [cat_alias] => 1-giao-viec-tren-web-admin
                    )

                  [4] => Array
                    (
                      [id] => 5f7294ecbaa2127124071081
                      [title] => Tạo, Chỉnh sửa, Xóa các công việc con
                      [alias] => tao-chinh-sua-xoa-cac-cong-viec-con
                      [summary] => Tại công việc chính mà bạn tạo, bạn có thể thêm nhiều công việc con khác bằng cách nhấn Thêm 1 việc.

                      [cat_id] => 5f718caff405b0626344b45f
                      [cat_alias] => 1-giao-viec-tren-web-admin
                    )

                  [5] => Array
                    (
                      [id] => 61266a2f9e8b234a684e8808
                      [title] => Tạo mới , Chỉnh sửa, Xóa 1 dự án
                      [alias] => tao-moi--chinh-sua-xoa-1-du-an
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5f718caff405b0626344b45f
                      [cat_alias] => 1-giao-viec-tren-web-admin
                    )

                  [6] => Array
                    (
                      [id] => 5f72e1d4af518a53a94e1dcc
                      [title] => Tạo mới và chỉnh sửa công việc trong nhóm Dự án
                      [alias] => tao-moi-va-chinh-sua-cong-viec-trong-nhom-du-an
                      [summary] => Tạo mới một công việc trong nhóm Dự án

                      [cat_id] => 5f718caff405b0626344b45f
                      [cat_alias] => 1-giao-viec-tren-web-admin
                    )

                  [7] => Array
                    (
                      [id] => 5f71922d403e0339872f608d
                      [title] => Tạo mới một công việc trong Việc của tôi
                      [alias] => tao-moi-mot-cong-viec-trong-viec-cua-toi
                      [summary] => Tạo mới một công việc trong Việc của tôi
                      [cat_id] => 5f718caff405b0626344b45f
                      [cat_alias] => 1-giao-viec-tren-web-admin
                    )

                  [8] => Array
                    (
                      [id] => 5f71a1afbb8cbf5f0277326f
                      [title] => Chỉnh sửa và cập nhật tình trạng công việc
                      [alias] => chinh-sua-va-cap-nhat-tinh-trang-cong-viec
                      [summary] => Bạn có thể chỉnh sửa chi tiết nội dung hay tình trạng công việc một cách dễ dàng bằng cách sau: 

                      [cat_id] => 5f718caff405b0626344b45f
                      [cat_alias] => 1-giao-viec-tren-web-admin
                    )

                  [9] => Array
                    (
                      [id] => 5f72ab759f97687fad311891
                      [title] => Gán vị trí, Nhập bình luận và Thêm Người theo dõi cho công việc
                      [alias] => gan-vi-tri-nhap-binh-luan-va-them-nguoi-theo-doi-cho-cong-viec
                      [summary] => Bạn có thể gắn địa điểm vị trí cho công việc của mình bằng cách nhấn vào biểu tượng vị trí ở thanh menu góc phải bảng chi tiết công việc.


                      [cat_id] => 5f718caff405b0626344b45f
                      [cat_alias] => 1-giao-viec-tren-web-admin
                    )

                  [10] => Array
                    (
                      [id] => 6129a304ded49c43bc410f3b
                      [title] => Chuyển công việc, Nhân bản công việc, Chọn công việc phụ thuôc, Xóa công việc
                      [alias] => chuyen-cong-viec-nhan-ban-cong-viec-chon-cong-viec-phu-thuoc-xoa-cong-viec
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5f718caff405b0626344b45f
                      [cat_alias] => 1-giao-viec-tren-web-admin
                    )

                  [11] => Array
                    (
                      [id] => 61276e851be73b71e960faf7
                      [title] => Tạo một yêu cầu phê duyệt trong công việc
                      [alias] => tao-mot-yeu-cau-phe-duyet-trong-cong-viec
                      [summary] => Tạo một yêu cầu phê duyệt trong công việc
                      [cat_id] => 5f718caff405b0626344b45f
                      [cat_alias] => 1-giao-viec-tren-web-admin
                    )

                  [12] => Array
                    (
                      [id] => 5f754be217997237fa62dc0d
                      [title] => Đánh dấu hoàn thành công việc
                      [alias] => danh-dau-hoan-thanh-cong-viec
                      [summary] => Đối với những công việc đã được hoàn thành, bạn chỉ cần nhấn dấu check ở đầu công việc. Tương tự bỏ dấu check nếu công việc đó chưa hoàn tất.

                      [cat_id] => 5f718caff405b0626344b45f
                      [cat_alias] => 1-giao-viec-tren-web-admin
                    )

                  [13] => Array
                    (
                      [id] => 5f754f840a13343e0b0c28b6
                      [title] => Bộ lọc và Tìm kiếm trong Giao việc trên Web
                      [alias] => bo-loc-va-tim-kiem-trong-giao-viec-tren-web
                      [summary] => Nếu danh sách công việc của bạn quá nhiều, bạn có thể gõ nhanh từ khoá của công việc bạn cần tìm, hoặc bạn có thể lọc danh sách công việc theo các chế độ như: hoàn thành/chưa hoành thành, ưu tiên, người giao/được giao, nhãn, ngày hạn…

                      [cat_id] => 5f718caff405b0626344b45f
                      [cat_alias] => 1-giao-viec-tren-web-admin
                    )

                  [14] => Array
                    (
                      [id] => 612f432ea3065a645258c862
                      [title] => Nhập Excel Dự án
                      [alias] => nhap-excel-du-an
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5f718caff405b0626344b45f
                      [cat_alias] => 1-giao-viec-tren-web-admin
                    )

                  [15] => Array
                    (
                      [id] => 6128f4d27b260068d254c97e
                      [title] => Xuất Excel dự án
                      [alias] => xuat-excel-du-an
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5f718caff405b0626344b45f
                      [cat_alias] => 1-giao-viec-tren-web-admin
                    )

                  [16] => Array
                    (
                      [id] => 6126758fb2bfe605262406c3
                      [title] => Cách Tạo và chỉnh sửa 1 Quy tắc
                      [alias] => cach-tao-va-chinh-sua-1-quy-tac
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5f718caff405b0626344b45f
                      [cat_alias] => 1-giao-viec-tren-web-admin
                    )

                  [17] => Array
                    (
                      [id] => 612983760c9269763527dcb1
                      [title] => Cách tạo và chỉnh sửa trường tùy chỉnh
                      [alias] => cach-tao-va-chinh-sua-truong-tuy-chinh
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5f718caff405b0626344b45f
                      [cat_alias] => 1-giao-viec-tren-web-admin
                    )

                  [18] => Array
                    (
                      [id] => 612c8faee16add3fa476fac0
                      [title] => Quản lí cấu hình
                      [alias] => quan-li-cau-hinh
                      [summary] => Quản lí có thể phân quyền cho nhiên viên có thể thao tác chỉnh sửa các thông tin nội dung công việc
                      [cat_id] => 5f718caff405b0626344b45f
                      [cat_alias] => 1-giao-viec-tren-web-admin
                    )

                  [19] => Array
                    (
                      [id] => 5f7563cd403e0339872f6105
                      [title] => Thống kê công việc
                      [alias] => thong-ke-cong-viec
                      [summary] => Tại mục Thống kê, bạn có thể biết tổng quát số lượng công việc được giao nào đã hoàn thành, quá hạn hay bị trễ trong khoảng thời gian mà bạn muốn.

                      [cat_id] => 5f718caff405b0626344b45f
                      [cat_alias] => 1-giao-viec-tren-web-admin
                    )

                  [20] => Array
                    (
                      [id] => 6196f96a3131344acf74e35c
                      [title] => Hướng dẫn cách tạo biểu mẫu và quy trình duyệt biểu mẫu 
                      [alias] => huong-dan-cach-tao-bieu-mau-va-quy-trinh-duyet-bieu-mau
                      [summary] => Tạo biểu mẫu và quy trình duyệt các biểu mẫu
                      [cat_id] => 5f718caff405b0626344b45f
                      [cat_alias] => 1-giao-viec-tren-web-admin
                    )

                )

            )

          [1] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 5f7580b60e5285750c230424
                  [name] => 2. Giao việc trên App
                  [parent_id] => 5f718c7d5d86590a6c54c77f
                  [alias] => 2-giao-viec-tren-app
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 5f7599a7f541611df90af81e
                      [title] => Tạo mới và chỉnh sửa chi tiết công việc trong nhóm Dự án
                      [alias] => tao-moi-va-chinh-sua-chi-tiet-cong-viec-trong-nhom-du-an
                      [summary] => Ở mục Việc của nhóm, bạn có thể tạo mới và chỉnh sửa các công việc của nhóm mình. 

                      [cat_id] => 5f7580b60e5285750c230424
                      [cat_alias] => 2-giao-viec-tren-app
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 5f7592f19f97687fad31190b
                      [title] => Đính kèm hình ảnh, tài liệu, nhân bản, di chuyển, xóa các công việc trong Dự án và Việc của tôi
                      [alias] => dinh-kem-hinh-anh-tai-lieu-nhan-ban-di-chuyen-xoa-cac-cong-viec-trong-du-an-va-viec-cua-toi
                      [summary] => Ở thanh menu góc phải trên cùng màn hình có 3 biểu tượng như hình dưới, nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm “…”:
                      [cat_id] => 5f7580b60e5285750c230424
                      [cat_alias] => 2-giao-viec-tren-app
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 5f758e70f541611df90af81b
                      [title] => Tạo mới một công việc con trong Việc của tôi 
                      [alias] => tao-moi-mot-cong-viec-con-trong-viec-cua-toi
                      [summary] => Ở thanh menu góc phải trên cùng màn hình có 3 biểu tượng như hình dưới, nhấn vào biểu tượng chính giữa để tạo các công việc con trong công việc chính của bạn.

                      [cat_id] => 5f7580b60e5285750c230424
                      [cat_alias] => 2-giao-viec-tren-app
                    )

                  [3] => Array
                    (
                      [id] => 5f758270beaaff6bec692d7c
                      [title] => Tạo mới một công việc trong Việc của tôi 
                      [alias] => tao-moi-mot-cong-viec-trong-viec-cua-toi
                      [summary] => Ở mục Việc của tôi, bạn có thể tạo mới và chỉnh sửa các công việc của cá nhân, hoặc quản lý những công việc mà bạn được giao. 

                      [cat_id] => 5f7580b60e5285750c230424
                      [cat_alias] => 2-giao-viec-tren-app
                    )

                  [4] => Array
                    (
                      [id] => 6290a24846af47611677a915
                      [title] => Bộ lọc tìm kiếm trong giao việc trên App
                      [alias] => bo-loc-tim-kiem-trong-giao-viec-tren-app
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5f7580b60e5285750c230424
                      [cat_alias] => 2-giao-viec-tren-app
                    )

                  [5] => Array
                    (
                      [id] => 6290a5450504a00e9f0357c7
                      [title] => Tạo, sửa, xóa Dự án
                      [alias] => tao-sua-xoa-du-an
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5f7580b60e5285750c230424
                      [cat_alias] => 2-giao-viec-tren-app
                    )

                  [6] => Array
                    (
                      [id] => 6291c2b402a6f979eb43fd6b
                      [title] => Chỉnh sửa và cập nhật tình trạng Việc của tôi
                      [alias] => chinh-sua-va-cap-nhat-tinh-trang-viec-cua-toi
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5f7580b60e5285750c230424
                      [cat_alias] => 2-giao-viec-tren-app
                    )

                  [7] => Array
                    (
                      [id] => 62b03edad936b8475e548773
                      [title] => Quản lý công việc theo chế độ: Danh sách, Lịch
                      [alias] => quan-ly-cong-viec-theo-che-do-danh-sach-lich
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5f7580b60e5285750c230424
                      [cat_alias] => 2-giao-viec-tren-app
                    )

                )

            )

        )

    )

  [3] => Array
    (
      [cat] => Array
        (
          [id] => 5b33432edd8e8428be3ce8b3
          [name] => Chấm công
          [alias] => cham-cong
        )

      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 5d23033bca2e901cf8046c09
                  [name] => 1. Ca làm
                  [parent_id] => 5b33432edd8e8428be3ce8b3
                  [alias] => 1-ca-lam
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 5d2454a3ca2e901cf719e9bd
                      [title] => Tạo ca và Quản lý ca (video)
                      [alias] => tao-ca-va-quan-ly-ca-video
                      [summary] => Kiểm tra Lịch phân ca (Lịch công)

                      [cat_id] => 5d23033bca2e901cf8046c09
                      [cat_alias] => 1-ca-lam
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 5d245662ca2e901ca55826e9
                      [title] => Kiểm tra lịch phân ca và Sắp xếp lịch công (video)
                      [alias] => kiem-tra-lich-phan-ca-va-sap-xep-lich-cong-video
                      [summary] => Sắp xếp lịch công

                      [cat_id] => 5d23033bca2e901cf8046c09
                      [cat_alias] => 1-ca-lam
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 5d245749ca2e90337908bbab
                      [title] => Sao chép ca và Tự động lấy ca từ tuần cũ sang tuần mới (video)
                      [alias] => sao-chep-ca-va-tu-dong-lay-ca-tu-tuan-cu-sang-tuan-moi-video
                      [summary] => Đăng ký ca làm

                      [cat_id] => 5d23033bca2e901cf8046c09
                      [cat_alias] => 1-ca-lam
                    )

                  [3] => Array
                    (
                      [id] => 5df900d4ca2e90695d6c7815
                      [title] => Đăng ký Ca làm (video)
                      [alias] => dang-ky-ca-lam-video
                      [summary] => Đăng ký Ca làm

                      [cat_id] => 5d23033bca2e901cf8046c09
                      [cat_alias] => 1-ca-lam
                    )

                  [4] => Array
                    (
                      [id] => 616630ba8ccc34233f23c600
                      [title] => Hướng dẫn bật tắt cảnh báo vào/ra trên App Tanca (Video)
                      [alias] => huong-dan-bat-tat-canh-bao-vao-ra-tren-app-tanca-video
                      [summary] => Hướng dẫn chi tiết cách bật tắt cảnh báo vào ra trên App Tanca
                      [cat_id] => 5d23033bca2e901cf8046c09
                      [cat_alias] => 1-ca-lam
                    )

                  [5] => Array
                    (
                      [id] => 6194797ec863cb125a01ae5d
                      [title] => Hướng dẫn thao tác các tính năng trong mục Mở rộng của Ca làm
                      [alias] => huong-dan-thao-tac-cac-tinh-nang-trong-muc-mo-rong-cua-ca-lam
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5d23033bca2e901cf8046c09
                      [cat_alias] => 1-ca-lam
                    )

                  [6] => Array
                    (
                      [id] => 619483f8a73e534b09502228
                      [title] => Cách đăng kí ca làm trên App Tanca
                      [alias] => cach-dang-ki-ca-lam-tren-app-tanca
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5d23033bca2e901cf8046c09
                      [cat_alias] => 1-ca-lam
                    )

                  [7] => Array
                    (
                      [id] => 619486c081cd811911427e8b
                      [title] => Giải thích và hướng dẫn cách tạo ca linh động, và sử dụng trong trường hợp nào
                      [alias] => giai-thich-va-huong-dan-cach-tao-ca-linh-dong-va-su-dung-trong-truong-hop-nao
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5d23033bca2e901cf8046c09
                      [cat_alias] => 1-ca-lam
                    )

                  [8] => Array
                    (
                      [id] => 6195bf7265b9d115ec6f4791
                      [title] => Tạo ca làm trên App Tanca
                      [alias] => tao-ca-lam-tren-app-tanca
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5d23033bca2e901cf8046c09
                      [cat_alias] => 1-ca-lam
                    )

                  [9] => Array
                    (
                      [id] => 61b9a7f39a76d5259a5d4686
                      [title] => Hướng dẫn cài đặt Phân ca thông minh
                      [alias] => huong-dan-cai-dat-phan-ca-thong-minh
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5d23033bca2e901cf8046c09
                      [cat_alias] => 1-ca-lam
                    )

                  [10] => Array
                    (
                      [id] => 61c93ba8b96888092217baf4
                      [title] => Hướng dẫn cài đặt Ca Kíp
                      [alias] => huong-dan-cai-dat-ca-kip
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5d23033bca2e901cf8046c09
                      [cat_alias] => 1-ca-lam
                    )

                )

            )

          [1] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 5df90678ca2e90683532bac5
                  [name] => 2. Chấm công
                  [parent_id] => 5b33432edd8e8428be3ce8b3
                  [alias] => 2-cham-cong
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 5d2463a3ca2e90337908bbad
                      [title] => Bảng chấm công (video)
                      [alias] => bang-cham-cong-video
                      [summary] => Thiết lập các Cấu hình khác
                      [cat_id] => 5df90678ca2e90683532bac5
                      [cat_alias] => 2-cham-cong
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 5d24676bca2e901cf620ba13
                      [title] => Xuất Excel bảng công và Lịch sử vào ra (video)
                      [alias] => xuat-excel-bang-cong-va-lich-su-vao-ra-video
                      [summary] => xuất excel bảng công và lịch sử vào ra
                      [cat_id] => 5df90678ca2e90683532bac5
                      [cat_alias] => 2-cham-cong
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 5d2546ddca2e9055407f897b
                      [title] => Chỉnh sửa giờ chấm công cho nhân viên (video)
                      [alias] => chinh-sua-gio-cham-cong-cho-nhan-vien-video
                      [summary] => Chỉnh sửa chấm công cho nhân viên
                      [cat_id] => 5df90678ca2e90683532bac5
                      [cat_alias] => 2-cham-cong
                    )

                  [3] => Array
                    (
                      [id] => 5df907a5ca2e901cff588034
                      [title] => Thiết lập cấu hình chung (video)
                      [alias] => thiet-lap-cau-hinh-chung-video
                      [summary] => Thiết lập cấu hình chung
                      [cat_id] => 5df90678ca2e90683532bac5
                      [cat_alias] => 2-cham-cong
                    )

                  [4] => Array
                    (
                      [id] => 5df907e4ca2e901cfe424135
                      [title] => Thiết lập chấm công điện thoại: Wifi, GPS, Hình ảnh, Wan IP (video)
                      [alias] => thiet-lap-cham-cong-dien-thoai-wifi-gps-hinh-anh-wan-ip-video
                      [summary] => Chấm công điện thoại: wifi, gps, hình ảnh
                      [cat_id] => 5df90678ca2e90683532bac5
                      [cat_alias] => 2-cham-cong
                    )

                  [5] => Array
                    (
                      [id] => 5df90918ca2e901cfe424137
                      [title] => Ai đang làm việc và Quản lý nhân viên trên bản đồ số (video)
                      [alias] => ai-dang-lam-viec-va-quan-ly-nhan-vien-tren-ban-do-so-video
                      [summary] => Ai đang làm việc
                      [cat_id] => 5df90678ca2e90683532bac5
                      [cat_alias] => 2-cham-cong
                    )

                  [6] => Array
                    (
                      [id] => 5fba59666170a15b62306590
                      [title] => Triển khai chấm công trên điện thoại (video)
                      [alias] => trien-khai-cham-cong-tren-dien-thoai-video
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5df90678ca2e90683532bac5
                      [cat_alias] => 2-cham-cong
                    )

                  [7] => Array
                    (
                      [id] => 5fc07a80f9c2cf6dfe250387
                      [title] => Xem báo cáo bảng công trên điện thoại (video)
                      [alias] => xem-bao-cao-bang-cong-tren-dien-thoai-video
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5df90678ca2e90683532bac5
                      [cat_alias] => 2-cham-cong
                    )

                  [8] => Array
                    (
                      [id] => 5fcf0381d25675351415c442
                      [title] => Bộ lọc và Tìm kiếm trong Bảng chấm công (video)
                      [alias] => bo-loc-va-tim-kiem-trong-bang-cham-cong-video
                      [summary] => Bộ lọc và Tìm kiếm trong Bảng chấm công
                      [cat_id] => 5df90678ca2e90683532bac5
                      [cat_alias] => 2-cham-cong
                    )

                  [9] => Array
                    (
                      [id] => 5fdc205b8be9390ee84475ee
                      [title] => Bảng suất ăn (video)
                      [alias] => bang-suat-an-video
                      [summary] => Bảng suất ăn
                      [cat_id] => 5df90678ca2e90683532bac5
                      [cat_alias] => 2-cham-cong
                    )

                  [10] => Array
                    (
                      [id] => 60c75772bdc5a938731a54b9
                      [title] => Tạo/Nhập dữ liệu Dự án và quản lý Dự án trên Bảng chấm công
                      [alias] => tao-nhap-du-lieu-du-an-va-quan-ly-du-an-tren-bang-cham-cong
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5df90678ca2e90683532bac5
                      [cat_alias] => 2-cham-cong
                    )

                  [11] => Array
                    (
                      [id] => 60f13fa9da0ec14da23c6f75
                      [title] => Hướng dẫn kiểm tra, chấp thuận dữ liệu chấm công không hợp lệ
                      [alias] => huong-dan-kiem-tra-chap-thuan-du-lieu-cham-cong-khong-hop-le
                      [summary] => Hướng dẫn chấm công OFFLINE
                      [cat_id] => 5df90678ca2e90683532bac5
                      [cat_alias] => 2-cham-cong
                    )

                  [12] => Array
                    (
                      [id] => 614d59c6e056c806f4197878
                      [title] => Hướng dẫn chấm công khi bị báo lỗi Chấm công không hợp lệ
                      [alias] => huong-dan-cham-cong-khi-bi-bao-loi-cham-cong-khong-hop-le
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5df90678ca2e90683532bac5
                      [cat_alias] => 2-cham-cong
                    )

                  [13] => Array
                    (
                      [id] => 617910ba79fede3314109106
                      [title] => Thiết lập cấu hình chấm công bằng mã QR
                      [alias] => thiet-lap-cau-hinh-cham-cong-bang-ma-qr
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5df90678ca2e90683532bac5
                      [cat_alias] => 2-cham-cong
                    )

                  [14] => Array
                    (
                      [id] => 617948ae7add2d24015c2c34
                      [title] => Chấm công hộ bằng quét mã QR cho nhân viên
                      [alias] => cham-cong-ho-bang-quet-ma-qr-cho-nhan-vien
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5df90678ca2e90683532bac5
                      [cat_alias] => 2-cham-cong
                    )

                  [15] => Array
                    (
                      [id] => 61794b1588b72a16ac7e085b
                      [title] => Cách chấm công bằng quét mã QR trên app điện thoại của chính nhân viên đó
                      [alias] => cach-cham-cong-bang-quet-ma-qr-tren-app-dien-thoai-cua-chinh-nhan-vien-do
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5df90678ca2e90683532bac5
                      [cat_alias] => 2-cham-cong
                    )

                  [16] => Array
                    (
                      [id] => 6191c0298e65d42a3924089f
                      [title] => Cách chấm công hộ trên App Tanca
                      [alias] => cach-cham-cong-ho-tren-app-tanca
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5df90678ca2e90683532bac5
                      [cat_alias] => 2-cham-cong
                    )

                  [17] => Array
                    (
                      [id] => 61a0a3bd69270609e41d5511
                      [title] => Cách duyệt những dữ liệu chấm công không hợp lệ (chấm công offline)
                      [alias] => cach-duyet-nhung-du-lieu-cham-cong-khong-hop-le-cham-cong-offline
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5df90678ca2e90683532bac5
                      [cat_alias] => 2-cham-cong
                    )

                  [18] => Array
                    (
                      [id] => 6221889e74e5fe4792377d7f
                      [title] => Hướng dẫn Theo dõi vị trí trong ca
                      [alias] => huong-dan-theo-doi-vi-tri-trong-ca
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5df90678ca2e90683532bac5
                      [cat_alias] => 2-cham-cong
                    )

                  [19] => Array
                    (
                      [id] => 628d866466ded36d2541c921
                      [title] => Thiết lập chấm công bằng WIFI
                      [alias] => thiet-lap-cham-cong-bang-wifi
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5df90678ca2e90683532bac5
                      [cat_alias] => 2-cham-cong
                    )

                )

            )

          [2] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 60ee5c9c5d01181d8ce2357e
                  [name] => 3. Camera AI
                  [parent_id] => 5b33432edd8e8428be3ce8b3
                  [alias] => 3-camera-ai
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 6093b40ea98db827256fc459
                      [title] => Hướng dẫn thiết lập Camera và Đồng bộ với Tanca
                      [alias] => huong-dan-thiet-lap-camera-va-dong-bo-voi-tanca
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ee5c9c5d01181d8ce2357e
                      [cat_alias] => 3-camera-ai
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 60ee5edda573ae70f430547d
                      [title] => Xóa thiết bị camera trên app Hanet
                      [alias] => xoa-thiet-bi-camera-tren-app-hanet
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ee5c9c5d01181d8ce2357e
                      [cat_alias] => 3-camera-ai
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 60ee620d1ddfda1121390fae
                      [title] => Xóa nhân viên trên app Hanet
                      [alias] => xoa-nhan-vien-tren-app-hanet
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ee5c9c5d01181d8ce2357e
                      [cat_alias] => 3-camera-ai
                    )

                  [3] => Array
                    (
                      [id] => 60ee641468ee1c0c0a57571c
                      [title] => Chia sẻ Camera Hanet
                      [alias] => chia-se-camera-hanet
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ee5c9c5d01181d8ce2357e
                      [cat_alias] => 3-camera-ai
                    )

                  [4] => Array
                    (
                      [id] => 60ee66421503983fc51f0b70
                      [title] => Cập nhật FaceID (video)
                      [alias] => cap-nhat-faceid-video
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ee5c9c5d01181d8ce2357e
                      [cat_alias] => 3-camera-ai
                    )

                  [5] => Array
                    (
                      [id] => 60ef99f77629f5446a4bc6e8
                      [title] => Hướng dẫn sử dụng Camera AI từ Tanca
                      [alias] => huong-dan-su-dung-camera-ai-tu-tanca
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ee5c9c5d01181d8ce2357e
                      [cat_alias] => 3-camera-ai
                    )

                  [6] => Array
                    (
                      [id] => 60efa816118edf58a43290fd
                      [title] => Hướng dẫn 1 số câu hỏi thường gặp khi sử dụng Camera AI
                      [alias] => huong-dan-1-so-cau-hoi-thuong-gap-khi-su-dung-camera-ai
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ee5c9c5d01181d8ce2357e
                      [cat_alias] => 3-camera-ai
                    )

                  [7] => Array
                    (
                      [id] => 61c93be965f61355d806da43
                      [title] => Thêm mới/thay thế Camera bị hỏng
                      [alias] => them-moi-thay-the-camera-bi-hong
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 60ee5c9c5d01181d8ce2357e
                      [cat_alias] => 3-camera-ai
                    )

                )

            )

          [3] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 60efb5c40adfaae2175b27a5
                  [name] => 4. Máy chấm công
                  [parent_id] => 5b33432edd8e8428be3ce8b3
                  [alias] => 4-may-cham-cong
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 5df90856ca2e901e7051efd2
                      [title] => Tích hợp Máy chấm công vân tay
                      [alias] => tich-hop-may-cham-cong-van-tay
                      [summary] => Tích hợp Máy chấm công vân tay
                      [cat_id] => 60efb5c40adfaae2175b27a5
                      [cat_alias] => 4-may-cham-cong
                    )

                )

            )

        )

    )

  [4] => Array
    (
      [cat] => Array
        (
          [id] => 5df8fb90ca2e901cfe424133
          [name] => Yêu cầu
          [alias] => yeu-cau
        )

      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 5df8fbaaca2e901d6132dca3
                  [name] => Quản lý yêu cầu
                  [parent_id] => 5df8fb90ca2e901cfe424133
                  [alias] => quan-ly-yeu-cau
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 5c63e8700b088839354e52a5
                      [title] => Thiết lập danh sách yêu cầu, quy trình duyệt yêu cầu
                      [alias] => thiet-lap-danh-sach-yeu-cau-quy-trinh-duyet-yeu-cau
                      [summary] => 10.Quản lý yêu cầu
                      [cat_id] => 5df8fbaaca2e901d6132dca3
                      [cat_alias] => quan-ly-yeu-cau
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 5d255219ca2e901ca55826eb
                      [title] => Thiết lập nghỉ lễ, Loại ngày nghỉ , Thiết lập nghỉ phép
                      [alias] => thiet-lap-nghi-le-loai-ngay-nghi--thiet-lap-nghi-phep
                      [summary] => Thiết lập nghỉ lễ

                      [cat_id] => 5df8fbaaca2e901d6132dca3
                      [cat_alias] => quan-ly-yeu-cau
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 5df9121cca2e901cfc78a427
                      [title] => Tạo yêu cầu Nghỉ phép (video)
                      [alias] => tao-yeu-cau-nghi-phep-video
                      [summary] => Tạo đơn nghỉ phép
                      [cat_id] => 5df8fbaaca2e901d6132dca3
                      [cat_alias] => quan-ly-yeu-cau
                    )

                  [3] => Array
                    (
                      [id] => 5df91248ca2e901d520bcd23
                      [title] => Tạo yêu cầu Công tác/Ra ngoài (video)
                      [alias] => tao-yeu-cau-cong-tac-ra-ngoai-video
                      [summary] => Công tác/Ra ngoài
                      [cat_id] => 5df8fbaaca2e901d6132dca3
                      [cat_alias] => quan-ly-yeu-cau
                    )

                  [4] => Array
                    (
                      [id] => 5df912a8ca2e901cfa7fafa9
                      [title] => Tạo yêu cầu Làm thêm giờ (video)
                      [alias] => tao-yeu-cau-lam-them-gio-video
                      [summary] => Tăng ca/Làm ngoài giờ

                      [cat_id] => 5df8fbaaca2e901d6132dca3
                      [cat_alias] => quan-ly-yeu-cau
                    )

                  [5] => Array
                    (
                      [id] => 5ece3de6c452be163b2da567
                      [title] => Tạo yêu cầu xin Đi muộn/về sớm (video)
                      [alias] => tao-yeu-cau-xin-di-muon-ve-som-video
                      [summary] => Tạo đơn xin đi muộn/về sớm
                      [cat_id] => 5df8fbaaca2e901d6132dca3
                      [cat_alias] => quan-ly-yeu-cau
                    )

                  [6] => Array
                    (
                      [id] => 5fbaa070583b4930c40f2724
                      [title] => Tạo yêu cầu chỉnh sửa giờ công (video)
                      [alias] => tao-yeu-cau-chinh-sua-gio-cong-video
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5df8fbaaca2e901d6132dca3
                      [cat_alias] => quan-ly-yeu-cau
                    )

                  [7] => Array
                    (
                      [id] => 60d153548447754a210c7424
                      [title] => Tạo yêu cầu Tạm ứng lương (video)
                      [alias] => tao-yeu-cau-tam-ung-luong-video
                      [summary] => Yêu cầu Tạm ứng lương
                      [cat_id] => 5df8fbaaca2e901d6132dca3
                      [cat_alias] => quan-ly-yeu-cau
                    )

                  [8] => Array
                    (
                      [id] => 60d31654447d9761734bb9b2
                      [title] => Tạo yêu cầu Thanh toán (video)
                      [alias] => tao-yeu-cau-thanh-toan-video
                      [summary] => yêu cầu thanh toán
                      [cat_id] => 5df8fbaaca2e901d6132dca3
                      [cat_alias] => quan-ly-yeu-cau
                    )

                  [9] => Array
                    (
                      [id] => 60d31af48ddc7b2b6c76b0b5
                      [title] => Tạo yêu cầu Sử dụng xe (video)
                      [alias] => tao-yeu-cau-su-dung-xe-video
                      [summary] => yêu cầu sử dụng xe
                      [cat_id] => 5df8fbaaca2e901d6132dca3
                      [cat_alias] => quan-ly-yeu-cau
                    )

                  [10] => Array
                    (
                      [id] => 60d31b6b02b8e25d2e63b6c8
                      [title] => Tạo yêu cầu Mua hàng (video)
                      [alias] => tao-yeu-cau-mua-hang-video
                      [summary] => yêu cầu mua hàng
                      [cat_id] => 5df8fbaaca2e901d6132dca3
                      [cat_alias] => quan-ly-yeu-cau
                    )

                  [11] => Array
                    (
                      [id] => 60d31c49b707d10d490a77f9
                      [title] => Tạo yêu cầu Thanh toán chi phí (video)
                      [alias] => tao-yeu-cau-thanh-toan-chi-phi-video
                      [summary] => thanh toán chi phí
                      [cat_id] => 5df8fbaaca2e901d6132dca3
                      [cat_alias] => quan-ly-yeu-cau
                    )

                  [12] => Array
                    (
                      [id] => 60d31d1215dcb5396453edca
                      [title] => Tạo yêu cầu Mượn (video)
                      [alias] => tao-yeu-cau-muon-video
                      [summary] => yêu cầu mượn
                      [cat_id] => 5df8fbaaca2e901d6132dca3
                      [cat_alias] => quan-ly-yeu-cau
                    )

                  [13] => Array
                    (
                      [id] => 60d31db524e17940c90dbde7
                      [title] => Tạo yêu cầu Suất ăn (video)
                      [alias] => tao-yeu-cau-suat-an-video
                      [summary] => yêu cầu Suất ăn
                      [cat_id] => 5df8fbaaca2e901d6132dca3
                      [cat_alias] => quan-ly-yeu-cau
                    )

                  [14] => Array
                    (
                      [id] => 60d334906726bf590a1b5bcf
                      [title] => Tạo yêu cầu Tạm ứng - Hoàn ứng (video)
                      [alias] => tao-yeu-cau-tam-ung-hoan-ung-video
                      [summary] => yêu cầu Tạm ứng - Hoàn ứng
                      [cat_id] => 5df8fbaaca2e901d6132dca3
                      [cat_alias] => quan-ly-yeu-cau
                    )

                  [15] => Array
                    (
                      [id] => 60d33597e28c4c37ec356f8e
                      [title] => Tạo yêu cầu từ Phiếu đề nghị (video)
                      [alias] => tao-yeu-cau-tu-phieu-de-nghi-video
                      [summary] => yêu cầu từ Phiếu đề nghị
                      [cat_id] => 5df8fbaaca2e901d6132dca3
                      [cat_alias] => quan-ly-yeu-cau
                    )

                  [16] => Array
                    (
                      [id] => 60d338321e6b5e04384c17cc
                      [title] => Tạo yêu cầu Nghỉ việc (video)
                      [alias] => tao-yeu-cau-nghi-viec-video
                      [summary] => yêu cầu nghỉ việc
                      [cat_id] => 5df8fbaaca2e901d6132dca3
                      [cat_alias] => quan-ly-yeu-cau
                    )

                  [17] => Array
                    (
                      [id] => 60d3391f66316232e9517f2f
                      [title] => Quản lý danh sách yêu cầu và Xuất Excel (video)
                      [alias] => quan-ly-danh-sach-yeu-cau-va-xuat-excel-video
                      [summary] => Quản lý danh sách yêu cầu và Xuất Excel
                      [cat_id] => 5df8fbaaca2e901d6132dca3
                      [cat_alias] => quan-ly-yeu-cau
                    )

                  [18] => Array
                    (
                      [id] => 61cbe493e389ee75c23a71e3
                      [title] => Cách tạo Quy trình duyệt
                      [alias] => cach-tao-quy-trinh-duyet
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5df8fbaaca2e901d6132dca3
                      [cat_alias] => quan-ly-yeu-cau
                    )

                  [19] => Array
                    (
                      [id] => 625652690d5f2532b96e78bc
                      [title] => Tạo yêu cầu đăng ký ca làm
                      [alias] => tao-yeu-cau-dang-ky-ca-lam
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5df8fbaaca2e901d6132dca3
                      [cat_alias] => quan-ly-yeu-cau
                    )

                  [20] => Array
                    (
                      [id] => 62566f2aa7b24c47353a57d6
                      [title] => Tạo yêu cầu đổi ca làm
                      [alias] => tao-yeu-cau-doi-ca-lam
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5df8fbaaca2e901d6132dca3
                      [cat_alias] => quan-ly-yeu-cau
                    )

                )

            )

        )

    )

  [5] => Array
    (
      [cat] => Array
        (
          [id] => 5bbc86d50b088863a61a4ff3
          [name] => Tiền lương
          [alias] => tien-luong
        )

      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 5d256fa8ca2e901cf8046c11
                  [name] => 1. Thiết lập các Cơ cấu lương
                  [parent_id] => 5bbc86d50b088863a61a4ff3
                  [alias] => 1-thiet-lap-cac-co-cau-luong
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 5d258e9dca2e906c6e3bb9ad
                      [title] => Thiết lập Cấp bậc lương và Hệ số lương (video)
                      [alias] => thiet-lap-cap-bac-luong-va-he-so-luong-video
                      [summary] => Thiết lập Cấp bậc lương

                      [cat_id] => 5d256fa8ca2e901cf8046c11
                      [cat_alias] => 1-thiet-lap-cac-co-cau-luong
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 5d259c3cca2e901cee11cd79
                      [title] => Thiết lập các khoản khác (video)
                      [alias] => thiet-lap-cac-khoan-khac-video
                      [summary] => Thiết lập các khoản khác
                      [cat_id] => 5d256fa8ca2e901cf8046c11
                      [cat_alias] => 1-thiet-lap-cac-co-cau-luong
                    )

                )

            )

          [1] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 5d256fcdca2e901ca672735d
                  [name] => 2. Thiết lập Cấp bậc lương và phụ cấp cho từng nhân viên
                  [parent_id] => 5bbc86d50b088863a61a4ff3
                  [alias] => 2-thiet-lap-cap-bac-luong-va-phu-cap-cho-tung-nhan-vien
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 5d259fe6ca2e901ca40b864f
                      [title] => Thiết lập Cấp bậc lương và phụ cấp cho từng nhân viên (video)
                      [alias] => thiet-lap-cap-bac-luong-va-phu-cap-cho-tung-nhan-vien-video
                      [summary] => Thiết lập Cấp bậc lương và phụ cấp cho từng nhân viên


                      [cat_id] => 5d256fcdca2e901ca672735d
                      [cat_alias] => 2-thiet-lap-cap-bac-luong-va-phu-cap-cho-tung-nhan-vien
                    )

                )

            )

          [2] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 5d25701dca2e901cf8046c15
                  [name] => 3. Tạo ra Loại Bảng lương (Bảng lương mẫu)
                  [parent_id] => 5bbc86d50b088863a61a4ff3
                  [alias] => 3-tao-ra-loai-bang-luong-bang-luong-mau
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 5d25b945ca2e901ca6727361
                      [title] => Thiết lập Loại bảng lương (video)
                      [alias] => thiet-lap-loai-bang-luong-video
                      [summary] => Thiết lập loại bảng lương
                      [cat_id] => 5d25701dca2e901cf8046c15
                      [cat_alias] => 3-tao-ra-loai-bang-luong-bang-luong-mau
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 5d26be5bca2e901ca40b8653
                      [title] => Tạo các quyết định Phụ cấp – Tạm ứng
                      [alias] => tao-cac-quyet-dinh-phu-cap-tam-ung
                      [summary] => Tạo các quyết định Phụ cấp – Tạm ứng
                      [cat_id] => 5d25701dca2e901cf8046c15
                      [cat_alias] => 3-tao-ra-loai-bang-luong-bang-luong-mau
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 618f343df2d80e7490704bd7
                      [title] => Hướng dẫn tạo bảng lương hàng tháng dựa theo BẢNG LƯƠNG MẪU CÓ SẴN
                      [alias] => huong-dan-tao-bang-luong-hang-thang-dua-theo-bang-luong-mau-co-san
                      [summary] => Khi Tanca setup bảng lương cho khách hàng, sẽ tạo một loại bảng lương mẫu theo bảng lương và cách tính của khách hàng.Sau đó hàng tháng khách hàng sẽ tạo mới một bảng lương dựa vào bảng lưỡng mẫu có sẵn
                      [cat_id] => 5d25701dca2e901cf8046c15
                      [cat_alias] => 3-tao-ra-loai-bang-luong-bang-luong-mau
                    )

                  [3] => Array
                    (
                      [id] => 62eb37e71e1c2971cf0439d3
                      [title] => Làm mới bảng lương
                      [alias] => lam-moi-bang-luong
                      [summary] => Hướng dẫn làm mới bảng lương cho tất cả, cho từng nhân viên hoặc một nhóm nhân viên nhất định
                      [cat_id] => 5d25701dca2e901cf8046c15
                      [cat_alias] => 3-tao-ra-loai-bang-luong-bang-luong-mau
                    )

                )

            )

          [3] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 5d25ab29ca2e901ca75b03fb
                  [name] => 4. Xây dựng bảng lương
                  [parent_id] => 5bbc86d50b088863a61a4ff3
                  [alias] => 4-xay-dung-bang-luong
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 5d25ba86ca2e901cf56f0c35
                      [title] => Xây dựng bảng lương (video)
                      [alias] => xay-dung-bang-luong-video
                      [summary] => Xây dựng bảng lương
                      [cat_id] => 5d25ab29ca2e901ca75b03fb
                      [cat_alias] => 4-xay-dung-bang-luong
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 5fbdca8e3ef6092890155ba4
                      [title] => Nhập dữ liệu vào bằng File Excel (video)
                      [alias] => nhap-du-lieu-vao-bang-file-excel-video
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5d25ab29ca2e901ca75b03fb
                      [cat_alias] => 4-xay-dung-bang-luong
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 5fbdd5e42989a350a8053a49
                      [title] => Phiếu lương nhân viên và Chốt bảng lương (video)
                      [alias] => phieu-luong-nhan-vien-va-chot-bang-luong-video
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5d25ab29ca2e901ca75b03fb
                      [cat_alias] => 4-xay-dung-bang-luong
                    )

                  [3] => Array
                    (
                      [id] => 5fbddebb0ff432571e373f10
                      [title] => Xuất Excel bảng lương, phiếu lương (video)
                      [alias] => xuat-excel-bang-luong-phieu-luong-video
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5d25ab29ca2e901ca75b03fb
                      [cat_alias] => 4-xay-dung-bang-luong
                    )

                  [4] => Array
                    (
                      [id] => 614315581a0f920f24627516
                      [title] => Đăng kí tài khoản miễn phí từ Tanca.io
                      [alias] => dang-ki-tai-khoan-mien-phi-tu-tancaio
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5d25ab29ca2e901ca75b03fb
                      [cat_alias] => 4-xay-dung-bang-luong
                    )

                  [5] => Array
                    (
                      [id] => 618bac84033c7f4f542c7c9d
                      [title] => Xây dựng và điều chỉnh Bảng lương theo Template mới
                      [alias] => xay-dung-va-dieu-chinh-bang-luong-theo-template-moi
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 5d25ab29ca2e901ca75b03fb
                      [cat_alias] => 4-xay-dung-bang-luong
                    )

                )

            )

        )

    )

  [6] => Array
    (
      [cat] => Array
        (
          [id] => 5d26c378ca2e9055407f8985
          [name] => KPI
          [alias] => kpi
        )

      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 5d26c3a9ca2e901ca55826f3
                  [name] => Thiết lập KPI
                  [parent_id] => 5d26c378ca2e9055407f8985
                  [alias] => thiet-lap-kpi
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 5d26cac0ca2e901ca40b8655
                      [title] => Xây dựng các tiêu chí đánh giá
                      [alias] => xay-dung-cac-tieu-chi-danh-gia
                      [summary] => Xây dựng các tiêu chí đánh giá
                      [cat_id] => 5d26c3a9ca2e901ca55826f3
                      [cat_alias] => thiet-lap-kpi
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 5d26dee0ca2e901ca6727363
                      [title] => Tạo Mẫu đánh giá
                      [alias] => tao-mau-danh-gia
                      [summary] => Tạo Mẫu đánh giá
                      [cat_id] => 5d26c3a9ca2e901ca55826f3
                      [cat_alias] => thiet-lap-kpi
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 5d26e0dfca2e901ca40b8657
                      [title] => Triển khai KPI và ghi nhận kết quả
                      [alias] => trien-khai-kpi-va-ghi-nhan-ket-qua
                      [summary] => Triển khai KPI và ghi nhận kết quả

                      [cat_id] => 5d26c3a9ca2e901ca55826f3
                      [cat_alias] => thiet-lap-kpi
                    )

                )

            )

          [1] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 62ea4498c7e42e6e98afd65c
                  [name] => Thiết lập OKR
                  [parent_id] => 5d26c378ca2e9055407f8985
                  [alias] => thiet-lap-okr
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 62eb3143d0453d3ea50eac35
                      [title] => Khởi tạo OKR (tạo mới, chỉnh sửa các thông tin cơ bản)
                      [alias] => khoi-tao-okr-tao-moi-chinh-sua-cac-thong-tin-co-ban
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 62ea4498c7e42e6e98afd65c
                      [cat_alias] => thiet-lap-okr
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 62eb7d91760e545a9f048af9
                      [title] => Thêm mới, cập nhật thông tin trong Nhóm Mục tiêu
                      [alias] => them-moi-cap-nhat-thong-tin-trong-nhom-muc-tieu
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 62ea4498c7e42e6e98afd65c
                      [cat_alias] => thiet-lap-okr
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 62ec747d94edbb973f038ea0
                      [title] => Tạo kết quả Mục tiêu, tạo mục tiêu phụ/mục tiêu phụ thuộc
                      [alias] => tao-ket-qua-muc-tieu-tao-muc-tieu-phu-muc-tieu-phu-thuoc
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 62ea4498c7e42e6e98afd65c
                      [cat_alias] => thiet-lap-okr
                    )

                )

            )

        )

    )

  [7] => Array
    (
      [cat] => Array
        (
          [id] => 5df8fbc6ca2e901d514f1323
          [name] => Tuyển dụng
          [alias] => tuyen-dung
        )

      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 5df8fbd8ca2e900ed77e4199
                  [name] => Hệ thống tuyển dụng
                  [parent_id] => 5df8fbc6ca2e901d514f1323
                  [alias] => he-thong-tuyen-dung
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 5df912f6ca2e901d520bcd25
                      [title] => Tin tuyển dụng (video)
                      [alias] => tin-tuyen-dung-video
                      [summary] => Vị trí lưu trữ
                      [cat_id] => 5df8fbd8ca2e900ed77e4199
                      [cat_alias] => he-thong-tuyen-dung
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 5fc99ef5e49ee2712c625d66
                      [title] => Cấu hình (video)
                      [alias] => cau-hinh-video
                      [summary] => Cấu hình
                      [cat_id] => 5df8fbd8ca2e900ed77e4199
                      [cat_alias] => he-thong-tuyen-dung
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 5fcddccd8512867ace2e30ca
                      [title] => Đăng tin tuyển dụng (video)
                      [alias] => dang-tin-tuyen-dung-video
                      [summary] => Đăng tin tuyển dụng
                      [cat_id] => 5df8fbd8ca2e900ed77e4199
                      [cat_alias] => he-thong-tuyen-dung
                    )

                  [3] => Array
                    (
                      [id] => 5fcde57b568e7f5dcb3ae83f
                      [title] => Tạo/Xoá Ứng viên (video)
                      [alias] => tao-xoa-ung-vien-video
                      [summary] => Tạo ứng viên
                      [cat_id] => 5df8fbd8ca2e900ed77e4199
                      [cat_alias] => he-thong-tuyen-dung
                    )

                  [4] => Array
                    (
                      [id] => 5fceee68e4b39c3816175453
                      [title] => Quản lý quy trình tuyển dụng (video)
                      [alias] => quan-ly-quy-trinh-tuyen-dung-video
                      [summary] => Quản lý quy trình tuyển dụng
                      [cat_id] => 5df8fbd8ca2e900ed77e4199
                      [cat_alias] => he-thong-tuyen-dung
                    )

                  [5] => Array
                    (
                      [id] => 5fceff9a20d5e5609105fbf6
                      [title] => Bộ lọc và Tìm kiếm trong Tuyển dụng (video)
                      [alias] => bo-loc-va-tim-kiem-trong-tuyen-dung-video
                      [summary] => Bộ lọc và Tìm kiếm trong Tuyển dụng
                      [cat_id] => 5df8fbd8ca2e900ed77e4199
                      [cat_alias] => he-thong-tuyen-dung
                    )

                  [6] => Array
                    (
                      [id] => 5fcf21184b88926de719cfa6
                      [title] => Quản lý danh sách và Hồ sơ Ứng viên (video)
                      [alias] => quan-ly-danh-sach-va-ho-so-ung-vien-video
                      [summary] => Quản lý danh sách và hồ sơ Ứng viên
                      [cat_id] => 5df8fbd8ca2e900ed77e4199
                      [cat_alias] => he-thong-tuyen-dung
                    )

                  [7] => Array
                    (
                      [id] => 5fd075f6aadc9b7e81453c27
                      [title] => Thanh menu trong Hồ sơ Ứng viên (video)
                      [alias] => thanh-menu-trong-ho-so-ung-vien-video
                      [summary] => Thanh menu trong Hồ sơ Ứng viên
                      [cat_id] => 5df8fbd8ca2e900ed77e4199
                      [cat_alias] => he-thong-tuyen-dung
                    )

                  [8] => Array
                    (
                      [id] => 5fd0925ac1b88d25315042c3
                      [title] => Quản lý lịch phỏng vấn (video)
                      [alias] => quan-ly-lich-phong-van-video
                      [summary] => Quản lý lịch phỏng vấn
                      [cat_id] => 5df8fbd8ca2e900ed77e4199
                      [cat_alias] => he-thong-tuyen-dung
                    )

                )

            )

        )

    )

  [8] => Array
    (
      [cat] => Array
        (
          [id] => 5df8fbf4ca2e901cfa7fafa3
          [name] => Truyền thông
          [alias] => truyen-thong
        )

      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 5df8fc01ca2e901cf877d1b5
                  [name] => Truyền thông nội bộ
                  [parent_id] => 5df8fbf4ca2e901cfa7fafa3
                  [alias] => truyen-thong-noi-bo
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 5d2411a9ca2e901ca75b03e9
                      [title] => Tạo Thông báo (video)
                      [alias] => tao-thong-bao-video
                      [summary] => Tạo Thông báo

                      [cat_id] => 5df8fc01ca2e901cf877d1b5
                      [cat_alias] => truyen-thong-noi-bo
                    )

                )

            )

        )

    )

  [9] => Array
    (
      [cat] => Array
        (
          [id] => 62a6ba4fea587f0465787ecb
          [name] => Báo cáo
          [alias] => guide-bao-cao
        )

      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 62a6bb11ea587f0465787ecc
                  [name] => 1. Báo cáo của tôi (My report)
                  [parent_id] => 62a6ba4fea587f0465787ecb
                  [alias] => bao-cao-cua-toi-my-report
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 61b162b074542c7175329576
                      [title] => Cách tạo, chỉnh sửa, xóa Báo cáo Nhân sự
                      [alias] => cach-tao-chinh-sua-xoa-bao-cao-nhan-su
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 62a6bb11ea587f0465787ecc
                      [cat_alias] => bao-cao-cua-toi-my-report
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 61b17c2e6a8dd636f94c4d21
                      [title] => Cách tạo, chỉnh sửa, xóa Báo cáo Giao việc
                      [alias] => cach-tao-chinh-sua-xoa-bao-cao-giao-viec
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 62a6bb11ea587f0465787ecc
                      [cat_alias] => bao-cao-cua-toi-my-report
                    )

                )

            )

        )

    )

  [10] => Array
    (
      [cat] => Array
        (
          [id] => 5d26e129ca2e90337908bbb7
          [name] => Khác
          [alias] => khac
        )

      [childs] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [cat] => Array
                (
                  [id] => 6185f98c89d4fa4d3d373dbc
                  [name] => Tích hợp (Rest Api)
                  [parent_id] => 5d26e129ca2e90337908bbb7
                  [alias] => tich-hop-rest-api
                )

              [news] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [id] => 6185ee8922b9bf0c11536b38
                      [title] => Hướng dẫn tạo Rest Api User (Mã kết nối nhân viên)
                      [alias] => huong-dan-tao-rest-api-user-ma-ket-noi-nhan-vien
                      [summary] => Tích hợp API với phần mềm khác
                      [cat_id] => 6185f98c89d4fa4d3d373dbc
                      [cat_alias] => tich-hop-rest-api
                    )

                  [1] => Array
                    (
                      [id] => 62285d9aab404408c75c9cf8
                      [title] => Hướng dẫn đồng bộ TANCA và CLOUDIFY
                      [alias] => huong-dan-dong-bo-tanca-va-cloudify
                      [summary] => 1.	Đồng bộ Tanca và Cloudify
2.	Tạo tài khoản nhân viên mới Cloudify link hệ thống Tanca
3.	Đồng bộ chấm công nhân viên
4.	Đăng nhập Tanca bằng Cloudify 

                      [cat_id] => 6185f98c89d4fa4d3d373dbc
                      [cat_alias] => tich-hop-rest-api
                    )

                  [2] => Array
                    (
                      [id] => 622af1fb7e96501b45773265
                      [title] => Thiết Lập Miền
                      [alias] => thiet-lap-mien
                      [summary] => Thiết lập miền dễ dàng bằng cách thực hiện 7 bước đơn giản
                      [cat_id] => 6185f98c89d4fa4d3d373dbc
                      [cat_alias] => tich-hop-rest-api
                    )

                  [3] => Array
                    (
                      [id] => 623009bafd10bc46e666052f
                      [title] => Tài liệu Hướng dẫn KidsClub (TIỀN LƯƠNG)
                      [alias] => tai-lieu-huong-dan-kidsclub-tien-luong
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 6185f98c89d4fa4d3d373dbc
                      [cat_alias] => tich-hop-rest-api
                    )

                  [4] => Array
                    (
                      [id] => 62302f7424523b37356170ce
                      [title] => KidsClub Báo lỗi vị trí khi chấm công
                      [alias] => kidsclub-bao-loi-vi-tri-khi-cham-cong
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 6185f98c89d4fa4d3d373dbc
                      [cat_alias] => tich-hop-rest-api
                    )

                  [5] => Array
                    (
                      [id] => 623434428fa32661726c6b32
                      [title] => Hướng dẫn tích hợp Bitrix24
                      [alias] => huong-dan-tich-hop-bitrix24
                      [summary] => Tóm tắt bài viết
                      [cat_id] => 6185f98c89d4fa4d3d373dbc
                      [cat_alias] => tich-hop-rest-api
                    )

                )

            )

        )

    )

)
1
     

Giao việc

Chấm công