Báo cáo tuỳ chỉnh

Các báo cáo được bạn xây dựng và tuỳ chỉnh theo mong muốn

Tải báo cáo đa dạng

Khi bạn sử dụng phần mềm bạn có thể xuất các dữ liệu báo cáo theo File Excel tại hầu hết các mục chứa dữ liệu của doanh nghiệp bạn. Dữ liệu này có thể là thông tin nhân viên, hợp đồng, bảo hiểm, bảng chấm công, bảng lương, bảng phép, bảng KPI, bảng danh sách công việc…

Tanca liên tục cập nhật các bảng xuất mới tại tất cả các mục và cho phép bạn cấu hình kiểu xuất để bạn có thể thuận tiện nhất cho việc xuất các dữ liệu về máy lưu trữ.

Các báo cáo ngay tức thì

Thông thường để xây dựng các báo cáo dạng cột, tròn, %... một nhân viên HR hoặc kế toán phải mất nhiều ngày. Với Tanca, bạn có thể xem mọi báo cáo được xây dựng đa dạng, dễ hiểu theo thời gian thực. Tanca thiết kế nhiều màu sắc và dạng xây dựng biểu đồ khác nhau giúp bạn xây dựng hệ thống báo cáo đẹp mắt.

Xây dựng báo cáo theo mong muốn

Điều đặc biệt nhất ở Tanca là hệ thống báo cáo tùy chỉnh, nghĩa là bạn có thể tự xây dựng các báo cáo từ hệ thống theo trường dữ liệu mà bạn mong muốn. Bạn có thể tạo không giới hạn các báo cáo, điều này sẽ giúp bạn phân tích được toàn bộ hệ thống nhân sự của bạn một cách chính xác để đưa ra quyết định đúng đắn trong kinh doanh.

Ví dụ bạn muốn biết hiệu quả tuyển dụng 3 tháng đầu năm thế nào, tỷ lệ nghỉ việc, quỹ lương quý này so với quý trước hay năm trước, hiệu suất làm việc của từng phòng bàn… Tất cả bạn đều có thể xây dựng trên Tanca.

Lựa chọn những báo cáo quan trọng

Có rất nhiều báo cáo được xây dựng nhưng báo cáo nào là quan trọng hoặc báo cáo nào sẽ chia sẻ cho bộ phận nào. Tanca cho phép bạn xây dựng Dashboard dựa trên báo cáo mà bạn muốn PIN (đính) lên trang chủ của hệ thống, tự đó bạn có thể theo dõi các báo cáo quan trọng hoặc chia sẻ các báo cáo quan trọng cho người khác.