Phần mềm Chấm công hiện đại

Theo dõi thời gian làm việc của nhân viên và điểm danh bằng nhiều cách

Chấm công bằng điện thoại

Nhân viên điểm danh bằng ứng dụng trên điện thoại thông qua công nghệ định vị GPS, Wifi, Qr Code và xác thực khuôn mặt. Bạn có thể quản lý sự có mặt tại các địa điểm, dự án, công việc, địa điểm khách hàng…

Tích hợp máy chấm công và Camera AI

Hệ thống tích hợp với các máy chấm công vân tay và camera AI phổ biến trên thị trường. Ứng dụng Tanca sẽ ghi nhận sự có mặt từ máy chấm công và Camera AI trên ứng dụng Tanca theo thời gian thực.

Phê duyệt thời gian nhân viên chỉ 1 click

Quản lý có thể phê duyệt bảng công của nhân viên ngay lập tức để tạo ra các phiếu công. Các bảng chốt công sẵn sàng cho việc tính lương cho nhân viên.

Quản lý điểm danh theo thời gian thực

Xem ai đang trong ca làm việc, ai đến muộn và ai đang nghỉ giải lao. Khi nhân viên bắt đầu và kết thúc ca làm việc thông qua ứng dụng theo dõi thời gian của chúng tôi, người giám sát có thể nhận được thông tin cập nhật trực tiếp..

Quản lý bảng công theo thời gian thực

Nhân viên có thể đánh dấu các địa điểm họ ghé thăm như địa điểm khách hàng, các dự án… Họ cũng có thể cung cấp theo các hình ảnh đính kèm. Quản lý có thể nắm được lộ trình di chuyển và các địa điểm ghé thăm của họ.

Đánh dấu các địa điểm ghé thăm

Nhân viên có thể đánh dấu các địa điểm họ ghé thăm như địa điểm khách hàng, các dự án… Họ cũng có thể cung cấp theo các hình ảnh đính kèm. Quản lý có thể nắm được lộ trình di chuyển và các địa điểm ghé thăm của họ.

Xuất các báo cáo chấm công

Tanca cho phép bạn xây dựng các bảng xuất chấm công theo nhiều dạng như theo giờ, ngày, tăng ca, đi muộn về sớm… Bạn có thể tạo các ký hiệu, màu sắc cho các mẫu xuất này.

  1. Chấm công bằng điện thoại là gì?

   Chấm công điện thoại là cách sử dụng điện thoại để xác định thời gian vào hoặc ra của một nhân viên thông qua công nghệ định vị GPS hoặc kết nối Wifi. Với định vị GPS, nhân viên sẽ phải đi vào bán kính mà bạn thiết lập mới có thể chấm công. Với kết nối Wifi, nhân viên phải kết nối đến Wifi bạn đã thiết lập trong hệ thống để chấm công.

   Nhân viên có thể vừa chấm công bằng GPS hoặc bằng Wifi, hệ thống sẽ kiểm tra một trong 2 phương thức trên để xác thực dữ liệu chấm công.

   Tanca tích hợp những loại máy chấm công và Camera AI của hàng nào?

   Tanca tích hợp với các máy chấm công của hãng Ronald Jack, Zkteco, HIkVision và Camera AI của Hanet. Đối với máy chấm công, tùy thuộc vào dòng máy để có thể tích hợp với Tanca. Khi tích hợp máy chấm công và Camera AI, mọi thông tin vào/ra của nhân viên sẽ được tự động đồng bộ lên điện thoại.

   Sự khác nhau của chấm công điện thoại và máy chấm công là gì?

   Máy chấm công dựa vào công nghệ xác thực vân tay hoặc xác thực khuôn mặt. Điện thoại dựa vào công nghệ xác thực vị trí và xác thực kết nối. Việc thiết lập xác thực trên máy chấm công sẽ tốn nhiều thời gian hơn điện thoại và việc đồng bộ các dữ liệu giữa nhiều máy chấm công cũng trở nên phức tạp hơn.

   Máy chấm công cố định tại văn phòng còn điện thoại có thể chấm công tại bất kỳ địa điểm nào. Điện thoại có thể chấm công tại các khu vực xa thành phố, dự án, công trình xây dựng…

   Khi máy chấm công gặp trục trặc, nhân viên sẽ không thể chấm công được. Khi điện thoại gặp trục trặc các nhân viên khác vẫn có thể chấm công được bằng cách thay điện thoại mới hoặc đề xuất chỉnh sửa giờ chấm công sau đó.

   Máy chấm công có thể kết nối với hệ thống Access control nhưng điện thoại thì không.

   Bảng chấm công số là gì?

   Bảng chấm công điện tử là một bản nâng cấp (cần thiết) trên bảng chấm công giấy truyền thống. Nó cung cấp cho người quản lý tất cả các thông tin cần thiết: khi một nhân viên bắt đầu và kết thúc ca làm việc của họ, thời gian họ nghỉ và tổng số giờ của họ. Nhưng nó nắm bắt thông tin này với độ chính xác cao hơn và ít phức tạp hơn. Bảng chấm công điện tử được tạo tự động khi nhân viên bắt đầu và kết thúc ca làm việc của họ từ ứng dụng theo dõi thời gian.

   Quản lý bảng chấm công thế nào?

   Hệ thống quản lý bảng chấm công giúp toàn bộ quá trình thu thập và phê duyệt bảng chấm công trở nên đơn giản. Hệ thống quản lý bảng chấm công bao gồm ba tính năng cốt lõi: theo dõi thời gian, theo dõi chấm công và thu thập bảng chấm công.

   Nó cho phép người quản lý dễ dàng ghi lại sự có mặt của nhân viên, nắm bắt lượng thời gian nhân viên dành cho ca làm việc, thu thập bảng chấm công tự động để phê duyệt và xuất bảng chấm công.

   Cách tính giờ làm việc của nhân viên trên Tanca?

   Tanca tính giờ làm việc dựa vào giờ vào đầu tiên và giờ ra sau cùng. Số giờ thực tế sẽ được tính theo mốc thời gian của ca làm và trừ đi số giờ nghỉ ngơi của ca làm đó.

   Làm sao để xác định chính xác vị trí chấm công của nhân viên?

   Tanca xác định vị trí chấm công nhân viên dựa vào công nghệ GPS trên điện thoại và so sánh với bản đồ số (như Google Map). Nếu bạn muốn thông tin chấm công có độ tin tưởng cao hơn, bạn có thể yêu cầu nhân viên chụp hình khuôn mặt và hệ thống sẽ xác thực khuôn mặt của nhân viên với công nghệ AI.

   Một nhân viên có thể chấm công tại nhiều địa điểm không?

   Nhân viên có thể làm việc tại nhiều cửa hàng hoặc tại nhiều dự án, công trình, nhân viên có thể chấm công tại nhiều địa điểm này và Tanca có thể tính toán chính xác thời gian ở các địa điểm khác nhau.

   Tôi có thể chỉnh sửa dữ liệu chấm công không?

   Quyền quản trị (Admin) có thể chỉnh sửa dữ liệu chấm công hoặc họ có thể phân quyền cho các cấp quản lý khác chỉnh sửa. Mọi thông tin chỉnh sửa dữ liệu chấm công sẽ được lưu trữ trên hệ thống về thời gian, người chỉnh sửa và lý do chỉnh sửa.