Phần mềm quản lý công việc

Mang công việc của nhóm bạn lại với nhau trong một không gian chung

Mẫu Quản lý công việc

Tanca cung cấp hơn 60 mẫu quản lý công việc cho các phòng ban, bộ phận trong công ty như mẫu dành cho Marketing, Sale, Vận hành, IT, Chăm sóc khách hàng… Các công ty có thể sử dụng các mẫu này để tham khảo cho việc quản lý công việc, dự án hay điều hành trong các doanh nghiệp của mình. Mọi nhân viên có thể tham gia vào các công việc một cách dễ dàng dựa trên các mẫu có sẵn này.

Quản lý tiến độ công việc

Mô hình quản lý Gantt chart là cách để lên kế hoạch cho một dự án, phòng ban và theo dõi tình trạng công việc của họ. Bạn có thể biết một đầu việc kéo từ khoảng thời gian nào đến thời gian nào, xong đầu việc này thì đầu việc tiếp theo sẽ làm gì? Mọi người sẽ nhận thấy tiến độ hàng ngày mà họ cần thực hiện (đạt bao nhiêu %) và người hoặc đội ngũ kế tiếp đang chờ đợi họ hoàn thành. Tanca cho phép bạn nhập các kế hoạch mà bạn làm trên Excel để có thể dễ quản lý hơn trên Tanca.

Quản lý Quy trình công việc

Kanban thường được ứng dụng trong các Quy trình làm việc của phòng ban, dự án hay liên phòng ban. Kanban cho phép bạn di chuyển các đầu việc qua các cột dọc để nhận biết vừa thực hiện xong các bước trong một Quy trình. Ở mỗi cột bạn sẽ nhận thấy rõ được công việc nào đang lên kế hoạch, việc nào đang làm, việc nào đã hoàn thành. Ban có thể dễ dàng điều chỉnh lại các Quy trình để đảm bảo các bước tốt nhất, đội ngũ của bạn sẽ nhận thấy họ đang ở bước nào trên Quy trình làm việc để dễ hoàn thành.

Xem tất cả Deadline trong tháng

Bạn sẽ thường muốn xem Deadline của đội nhóm, dự án trong một tháng thế nào? Lịch sẽ cho bạn nhận thấy Deadline của các thành viên hay cá nhân bạn, giúp bạn có thể điều chỉnh lại các Deadline cho phù hợp. Với Lịch bạn có thể nhận thấy tổng quan các công việc đã hoàn thành và chưa hoàn thành trong một tháng để điều chỉnh thúc đẩy công việc.

Quản lý việc và tiến độ của cá nhân

Một nhân viên có thể phải thực hiện công việc tại nhiều dự án, nhiều bộ phận và có những công việc cá nhân. Làm sao họ có thể quản lý được toàn bộ các công việc này? Tanca được thiết kế để 1 nhân viên kiểm soát tất cả các việc cần làm của mình hàng ngày, hàng tuần… và có thể tự tạo ra những công việc riêng của mình mà không cần dùng thêm phần mềm khác.

Tạo trạng thái phê duyệt công việc

Tanca có phép bạn tạo các trạng thái phê duyệt của một đầu việc như Phê duyệt, Cần chỉnh sửa hay Từ chối. Các trạng thái phê duyệt này cho phép nhân viên biết rằng một công việc hay một form trình lên có được phê duyệt không. Hệ thống phê duyệt có thể kết hợp với hệ thống Quy tắc tự động để tạo ra quy trình tự động trên Tanca.

Hệ thống báo cáo động

Tanca cho phép mỗi thành viên có thể xây dựng hệ thống báo cáo của mình và chia sẻ các báo cáo này cho người khác. Điều này sẽ giúp các báo cáo hoàn toàn linh hoạt và khoa học. Tanca cũng cung cấp các mẫu báo cáo tiêu chuẩn để người dùng có thể tham khảo xây dựng hệ thống báo cáo của mình.

Quản lý files tập trung

Bạn có thể quản lý toàn bộ các files trên hệ thống và công việc của Tanca một cách tập trung dễ dàng. Hiển thị các file trên một dự án để cho phép bạn tìm kiếm các file đính kèm đơn giản.

Tự động hóa quy trình làm việc

Trong các Quy trình làm việc hệ thống tự động giao việc, báo cáo hay nhắc nhở một cá nhân nào đó sẽ giúp cho các doanh nghiệp quản lý công việc hàng ngày một cách tự động thay vì phải kiểm tra và đốc thúc hàng ngày. Hệ thống sẽ tự giao việc cho người tiếp theo khi một người nào đó hoàn thành công việc của mình.

Hệ thống tự động thường áp dụng trong các Quy trình của tổ chức như Quy trình mua hàng, bán hàng, thanh toán….