Theo dõi lộ trình

Xem các tuyến đường đã thực hiện và thời gian dành cho mỗi vị trí việc làm

Ai đang làm việc?

Bạn có thể biết được tình hình làm việc của nhân viên mình. Ai có ca làm việc, ai vào ca đúng giờ, ai đi muộn về sớm, ai không check in.

Bạn có thể theo dõi ở bất kỳ chi nhánh nào.

Vị trí của nhân viên trên bản đồ

Bạn muốn biết các nhân viên sử dụng chấm công GPS đang ở đâu trên bản đồ. Tanca giúp bạn biết được vị trí của họ. Việc này giúp bạn quản lý được tình hình của các nhân viên của mình để kịp thời điều động họ gặp gỡ các khách hàng ở vị trí lân cận.

Lộ trình di chuyển của nhân viên

Bạn biết được lộ trình di chuyển của nhân viên từ điểm này tới điểm kia giúp bạn biết được chính xác thời gian và địa điểm họ đến. Giảm thiểu rủi ro gian lận thời gian làm việc hoặc địa điểm không đúng như báo cáo.

Quản lý vị trí trên điện thoại

Nhân viên và bạn có thể biết được vị trí của họ khi bấm vào ca giúp mọi thông tin được minh bạch.

Nhân viên có thể ghi chú địa điểm mà họ đến để quản lý nắm thêm thông tin.