Onboarding nhân viên

Quản lý tất cả dữ liệu nhạy cảm của nhân viên bạn trong một cơ sở dữ liệu nhân sự được tổ chức và bảo mật

Một kho lưu trữ an toàn cho dữ liệu nhân viên của bạn

Hồ sơ nhân viên của Tanca tập hợp tất cả thông tin nhân viên của bạn lại với nhau ở một nơi - an toàn, bảo mật và tuân thủ GDPR.

Quản lý phép dễ dàng

Giảm thời gian trả lời yêu cầu nghỉ phéo và ghi lại thời gian vắng mặt với các công cụ quản lý nghỉ phép toàn diện của Tanca.

Lưu trữ các tài liệu liên quan đến công việc một cách an toàn - và tìm chúng nhanh chóng

Lưu các tài liệu quan trọng của nhân viên và nơi làm việc trong RotaCloud, vì vậy bạn sẽ không bao giờ cần phải lục tung ổ cứng hoặc tủ đựng hồ sơ để tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.

Giới thiệu tuyệt vời

Tanca giúp đảm bảo quy trình giới thiệu nhân viên của bạn được tổ chức và hiệu quả, điều này khiến bạn và tổ chức của bạn trông tuyệt vời đối với nhân viên mới — điều đó có nghĩa là nhiều khả năng họ sẽ trở thành nhân viên cũ.