Phần mềm quản lý Phép

Nghỉ phép dài hạn từ việc theo dõi PTO

Quản lý các loại nghỉ đa dạng

Tanca cho phép bạn xây dựng các loại nghỉ trong doanh nghiệp như nghỉ lễ, nghỉ phép… Mỗi loại nghỉ này có thể cấu hình số lượng ngày nghỉ, thời gian, trả tiền hay không trả tiền khác nhau.

Quy trình nghỉ tuỳ chỉnh theo ngày

Bạn có thể cấu hình các quy trình nghỉ phép khác nhau cho nhân viên áp dụng cho các quy trình nghỉ phép ngắn ngày hoặc nghỉ phép dài ngày.

Nhân viên quản lý Quỹ nghỉ

Nhân viên quản lý Quỹ nghỉ phép của họ trên thiết bị di động để biết mình đã sử dụng những loại phép nào và còn bao nhiêu ngày phép.

Dễ dàng phê duyệt bất kỳ nơi nào

Các quản lý có thể phê duyệt bất kỳ nơi nào trên điện thoại hoặc desktop. Mọi thông tin phê duyệt sẽ được thông báo cho nhân viên qua ứng dụng di động hoặc email.

Quản lý và điều chỉnh Quỹ phép

Bạn có thể điều chỉnh các quỹ phép cho nhân viên trong trường hợp các quỹ phép này sai sót hoặc cần bổ sung.

Hiển thị lịch nghỉ nhân viên rõ ràng

Hệ thống hiển thị lịch nghỉ của nhân viên trên ứng dụng để cho phép quản lý và các nhân viên khác nắm được lịch nghỉ phép của nhân viên.