Quản lý OKR- BSC- KPI

Quản lý các mục tiêu và hiệu suất làm việc của nhân viên

Lựa chọn cách thức quản lý phù hợp

OKR được xây dựng trên 1 tư duy cởi mở của doanh nghiệp, các mục tiêu của ban lãnh đạo, trưởng bộ phận và nhân viên được minh bạch trên hệ thống. OKR cho phép đo lường những mục tiêu không thể định lượng, đưa ra các ý tưởng và thúc đẩy đội ngũ đạt được các mục tiêu cao hơn với thời gian nhanh hơn. OKR phù hợp cho các công ty khởi nghiệp hoặc các công ty có tốc độ tăng trưởng rất nhanh.

BSC -KPI sẽ giúp nhà lãnh đạo đưa ra được những chiến lược chi tiết và cụ thể tới từng nhân viên. Mặt khác KPIs sẽ giúp đo lường hiệu quả công việc của từng người, từ đó lãnh đạo có thể dễ dàng đánh giá năng lực và định hướng công việc cho nhân viên của mình. Đồng thời, khi KPIs có thể cho bạn nhìn thấy trước được kết quả thì các quyết định sẽ dễ dàng và nhanh chóng được đưa ra hơn.

Nhìn thấy chiến lược một cách tổng thể

95% nhân viên không hiểu hoặc không biết được chiến lược công ty và họ sẽ đóng góp năng lực của mình vào chiến lược này thế nào. Tanca giúp họ nhìn thấy được mục tiêu của công ty gắn với chiến lược đang được thực hiện thế nào và họ đóng vai trò gì trong mục tiêu đó. Tanca cho phép các mục tiêu phụ của các cá nhân và phòng ban gắn với mục tiêu lớn của công ty như thế nào?

Hệ thống tiêu chí mẫu

Các doanh nghiệp thường gặp khó khăn khi đi xây dựng hệ thống mục tiêu, kết quả đạt được và các tiêu chí đánh giá. Tanca đã xây dựng một hệ thống các tiêu chí có sẵn đã được triển khai tại nhiều doanh nghiệp để giúp bạn có thể tham khảo. Ngoài ra Tanca cũng có những mẫu xây dựng OKR, BSC ở mỗi ngành hàng khác nhau giúp bạn dễ dàng áp dụng hơn vào doanh nghiệp của mình.

Gắn với Quản lý công việc

Hệ thống đánh giá, theo dõi mục tiêu có khi phải gắn với quản lý các công việc thuộc mục tiêu đó. Tanca gắn kết các mục tiêu của nhân viên với công việc của họ và cập nhật kết quả khi các công việc được hoàn thành.

Mỗi nhân viên hàng ngày sẽ biết họ thực hiện các công việc gắn với các mục tiêu nào và từ đó có thể tập trung hoàn thành công việc để đạt kết quả.

Gắn với hệ thống lương, thưởng

Tích hợp với chức năng đánh giá của hệ thống cho phép nhà quản lý đánh giá được bộ phận, nhân viên có đạt được chỉ tiêu hay không. Từ đó có cơ sở để trả lương, thưởng và các chế độ chính sách khác. Đây chính là thành phần lương P3 (Performance - Lương theo hiệu quả) trong trả lương 3P (Position - Person - Performance).