Tiền lương

Cho phép tạo ra các bảng tính lương tuỳ biến theo mô hình của tổ chức

Cấu trúc hệ thống lương 3P

Tanca cho phép bạn xây dựng cấu trúc lương cơ bản mà đa số doanh nghiệp thường dùng như cấu trúc hệ thống lương tính theo giờ, theo ngày, theo tháng… Ngoài ra, Tanca còn hỗ trợ cách bạn xây dựng hệ thống lương 3P và các ngạch lương đề xuất theo các cấp độ tăng của nhà nước.

Mỗi loại lương P1, P2, P3 sẽ được cấu trúc cho mỗi bộ phận hay vị trí phù hợp để thúc đẩy kết quả làm việc của mỗi bộ phận hay cá nhân. Bạn sẽ xây dựng được hệ thống ngạch lương, thang bậc lương và thang bậc thu nhập khác như phụ cấp.... Ngoài ra, bạn có thể xây dựng hệ thống các tỷ trọng chi trả lương sau đó hệ thống sẽ gắn với việc đo hiệu suất và năng lực của nhân viên để ra mức chi trả cuối cùng.

Tính tùy chỉnh rất cao

Hầu hết các doanh nghiệp sử dụng Excel để tính lương vì tính tùy biến rất cao, tuy nhiên tính trên Excel vẫn có thể xảy ra sai sót do các công thức hoặc dữ liệu nhập vào không chính xác. Để khắc phục việc này, Tanca kết hợp giữa thuật toán tính toán của Excel và cả dữ liệu từ hệ thống. Chính vì vậy bạn có thể cấu hình mọi công thức của Excel có trên Tanca như các hàm IF, SUM, ROUND… để xây dựng công thức tính bảng lương của mình.

Bằng việc lấy các dữ liệu trên hệ thống một cách chi tiết như số ngày công thử việc, chính thức, số công làm từng công trình - cửa hàng, số giờ tăng ca… hệ thống có thể tính toán một cách chính xác 100% và theo thời gian thực.

Kết nối dữ liệu bên ngoài

Nhiều bảng lương cần kết nối dữ liệu bên ngoài như tính % hoa hồng từ hệ thống POS, tính thêm từ bên ngoài, tính từ hệ thống ERP… và cần kết nối vào hệ thống Tanca. Nhờ hệ thống API mở, Tanca sẽ cho phép bạn kết nối các dữ liệu này lên hệ thống một cách dễ dàng. Ngoài ra bạn có thể nhập trực tiếp các dữ liệu lên bảng lương.

Ngoài ra hệ thống Tanca có thể giúp phân tích quỹ lương của bạn, dự tính quỹ lương với hoạt động kinh doanh của công ty.

Đăng bảng lương và xem trên điện thoại

Một vài nhân viên đã quen tính toán lương trên Excel nhưng vẫn muốn nhân viên có thể xem phiếu lương trên điện thoại. Tanca cho phép bạn tải bảng lương của mình lên và nhân viên có thể xem phiếu lương của họ ngay lập tức.

Phân quyền và bảo mật

Hệ thống Tanca chỉ cho phép người được phân quyền có thể thấy được hệ thống thang ngạch lương và mức lương chi trả cho mỗi nhân viên. Ngoài ra, chỉ những cá nhân thực hiện bảng lương mới thấy bảng lương, ngoại trừ họ chia sẻ quyền nhìn thấy bảng lương cho người khác.

Mọi phiếu lương của nhân viên trên điện thoại có để cài đặt mật mã để xem phiếu lương của mình.