Truyền thông nội bộ dễ dàng

Giữ cho nhân viên được cập nhật và tham gia vào một nền tảng giao tiếp trung tâm

Thông báo bằng tin nhắn thông minh

Thay vì bạn phải soạn nhiều tin nhắn SMS đến nhân viên. Tanca cho phép bạn gửi tin nhắn trực tuyến bằng 01 thông báo thông minh. Bạn cũng có thể PIN thông báo này lên hàng đầu.

Tanca cũng cho phép bạn biết bao nhiêu nhân viên đã đọc được các thông báo này.

Bảng tin trực tuyến

Bạn cũng có thể tạo ra một hệ thống Bảng tin Nội bộ trên Tanca, thay thế cho giấy tờ dán trên Bảng tin nội bộ. Mọi nhân viên đều có thể đọc được nội quy, quy định, thông tin mới từ công ty

Chia sẻ các chính sách của công ty

Kết nối với nhân viên thông qua các tài liệu thiết yếu và giúp các thông tin trở nên hấp dẫn hơn. Ghi lại các thông báo bằng video và đăng chúng thẳng lên News feed, chia sẻ các quy trình quan trọng tại nơi làm việc hoặc giới thiệu các thành viên mới trong nhóm.

Cải thiện trải nghiệm của nhân viên

Nhân viên có thể đánh giá ngày làm việc của họ sau khi tan ca. Khi họ bấm Ra ca, họ có thể đánh giá cảm xúc về ngày làm việc của mình và các quản lý có thể nhận được các thông tin này.