Ứng lương linh hoạt

Cho phép người lao động có thể linh hoạt ứng và sử dụng khoản lương ứng tại bất kì thời điểm nào thay vì theo chu kì lương

Giảm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp có rất nhiều khoản chi phí phải chi trong đó chi lương đóng vai trò quan trọng. Việc nhân viên thường xuyên ứng lương sẽ khiến doanh nghiệp mất thời gian đối soát và chi trả chi phí trước. Do vậy doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ chi lương linh hoạt của đối tác thứ 3 và cho phép nhân viên tạm ứng bất kỳ thời điểm nào.

Tăng mức độ hạnh phúc và linh hoạt tài chính

Ứng lương linh hoạt cũng là cách thức giúp nhân viên thoải mái hơn trong việc sử dụng khoản lương mình có thể nhận được trong chu kỳ lương và họ có thể ứng bất kỳ lúc nào. Khoản ứng phụ thuộc vào các nhà cung cấp và thời gian giải ngân nhanh chóng. Điều này sẽ giúp nhân viên cảm thấy vui hơn giúp giảm tỷ lệ nghỉ việc trong doanh nghiệp.

Các nhà cung cấp linh hoạt

Có nhiều nhà cung cấp khác nhau để đảm bảo mức phí tốt nhất cho người dùng. Các nhà cung cấp này chỉ hoạt động khi được quyền cho phép của bạn. Chỉ khi nào bạn ký văn bản hợp tác sử dụng, dịch vụ này mới xuất hiện trên giao diện người dùng.Bạn có thể tắt và bật dịch vụ này bất kỳ lúc nào.

Hệ thống phê duyệt

Nhân viên thực hiện ứng lương sẽ thực hiện qua 2 quy trình phê duyệt do doanh nghiệp của bạn lựa chọn. Quy trình 1: Nhân viên gửi đơn tạm ứng và doanh nghiệp phê duyệt, khoản tạm ứng sẽ được đối tác thanh toán sau khi được doanh nghiệp duyệt. Quy trình 2: Nhân viên gửi trực tiếp Yêu cầu tạm ứng đến Đối tác cung cấp dịch vụ.

Số tiền, chi phí và khoản hoàn ứng

Tùy thuộc vào mỗi nhà cung cấp mà hạn mức sẽ được hiển thị tại mỗi thời điểm khác nhau. Khoản tiền này cũng được thông báo chi tiết về khoản phí dịch vụ mà nhân viên hoặc doanh nghiệp bạn cần trả. Ứng dụng cũng hiển thị lịch sử giao dịch, tình trạng hoàn ứng của nhân viên hoặc doanh nghiệp của bạn.