Quy trình HR tuỳ chỉnh

Hợp lý hóa việc ra quyết định với quy trình công việc tùy chỉnh

Giảm giấy tờ - bảo vệ môi trường

Hàng tháng bạn tiêu tốn rất nhiều thời gian hay chi phi in ấn các loại giấy tờ, điều này gây lãng phí cho doanh nghiệp của bạn. Với Tanca, bạn có thể số hóa hầu hết các loại giấy tờ. Điều đó giúp doanh nghiệp của bạn vận hành tốt hơn.

Tạo luồng phê duyệt đa cách thức

Các yêu cầu sẽ cần có sự phê duyệt của một ai đó, Tanca cho phép bạn tạo ra các luồng phê duyệt yêu cầu khác nhau. Bạn có thể xây dựng quy trình phê duyệt dựa trên người phê duyệt hoặc quy trình phê duyệt dựa trên vị trí. Việc này sẽ giúp bạn rất linh động khi xây dựng các luồng phê duyệt trong công ty mình.

Dễ dàng thay đổi quy trình

Bạn có thể điều chỉnh các quy trình phê duyệt dễ dàng trên điện thoại. Hoặc bằng cách copy các quy trình này để có thể xây dựng nhiều loại quy trình khác nhau.

Nắm rõ thời gian của yêu cầu

Khi một yêu cầu được gửi đi, người gửi nắm rõ được yêu cầu đang gửi đến ai và cần ai phê duyệt. Ngoài ra nhân viên có thể đề nghị người phê duyệt duyệt yêu cầu của mình sớm hơn bằng việc đề xuất phê duyệt sớm.

Đơn giản và dễ sử dụng

Các thao tác để tạo ra một Yêu cầu cực kỳ đơn giản. Tanca tối đa hóa các trường nhập liệu để bạn có thể tạo ra một đơn Yêu cầu dễ dàng và dễ hiểu. Các mẫu yêu cầu này có thể được xuất ra theo chuẩn PDF hay Excel…

Thông báo ngay tức thì

Hệ thống hiển thị các yêu cầu cần được phê duyệt rõ ràng và nhắc nhở cho người phê duyệt về việc sớm thực hiện việc phê duyệt của mình.

  1. Quy trình phê duyệt là gì?

   Quy trình phê duyệt là các bước duyệt đơn yêu cầu trong doanh nghiệp của bạn. Thay vì chữ ký trên giấy, bạn có thể phê duyệt điện tử bằng bấm duyệt hoặc phê duyệt có đính kèm chữ ký số

   Có những loại yêu cầu nào trên Tanca?

   Tùy các quốc gia mà có các loại yêu cầu khác nhau. Tanca có hơn 20 loại yêu cầu cố định, tuy nhiên bạn có thể tự tạo ra các loại Yêu cầu riêng cho doanh nghiệp của mình.

   Tôi có thể thiết lập bao nhiêu cấp duyệt?

   Tanca không giới hạn cấp bậc phê duyệt, bạn có thể tạo ra bao nhiêu cấp bậc phù hợp với mô hình công ty bạn. Trong đó ở mỗi bước phê duyệt có thể cho phép một hay nhiều người cùng phê duyệt một lúc.

   Thiết lập phê duyệt theo cấu trúc tổ chức hay theo nhân sự?

   Bạn có thể thiết lập phê duyệt theo phòng ban, vị trí và cả phê duyệt theo cá nhân. Nếu bạn chọn phê duyệt theo vị trí, khi một nhân viên nghỉ việc, nhân viên khác được bổ nhiệm vị trí tương tự sẽ là người phê duyệt.

   Nếu bạn chọn phê duyệt theo nhân sự, khi một nhân viên nghỉ việc bạn phải chọn một nhân viên khác thay thế.

   Tình trạng phê duyệt gồm những loại nào?

   Tình trạng phê duyệt sẽ bao gồm đang chờ, đã duyệt hoặc từ chối. Trong các đơn phê duyệt bạn có thể đính kèm theo file hoặc hình ảnh.

   Làm sao để biết yêu cầu đã được phê duyệt?

   Một thông báo sẽ được gửi về ứng dụng hoặc trình duyệt Web của Tanca. Bạn cũng có thể nhận được thông tin phê duyệt qua email.

   Quản lý quên chưa phê duyệt yêu cầu của tôi?

   Nêu quản lý quên chưa phê duyệt, bạn có thể sử dụng tính năng nhắc nhở. Tính năng này sẽ gửi thông báo đến người phê duyệt. Bạn có thể điền các lý do cần phê duyệt sớm yêu cầu của bạn.