Giải pháp HRM cho kỷ nguyên Robot

Tanca cung cấp giải pháp cho các công ty công nghệ quản lý nhân sự của mình trong tương lai.

Nâng cao năng lực nguồn nhân lực trước các thách thức và cơ hội của công nghệ mới

tanca.io

Quản lý đãi ngộ tạo sự khác biệt

Lĩnh vực công nghệ thu hút những nhân sự có trình độ chuyên môn cao, do vậy ngoài mức lương thì các chính sách đãi ngộ tốt là một thách thức để các doanh nghiệp xây dựng để quản lý nguồn nhân sự của mình.

tanca.io

Tăng trải nghiệm nhân sự trong doanh nghiệp

Nhân viên công nghệ thường xuyên tiếp cận với các sản phẩm công nghệ hàng đầu thế giới, do vậy họ đòi hỏi các ứng dụng trong doanh nghiệp phải có chất lượng cao để đáp ứng trải nghiệm ngày càng tăng của họ.

tanca.io

UpSkill và Reskill là thách thức trong thời đại AI

Với sự phát triển mạnh mẻ của AI, người lao động đối diện với thách thức cần nâng cao trình độ của mình để đáp ứng nhu cầu công việc. Upskill- nâng cao kỹ năng à Reskill- làm mới kỹ năng đang có là nhu cầu bắt buộc khi nhân viên đối diện với việc có thể bị thay thế bởi AI.

tanca.io

Tuyển dụng nhân tài trong xu hướng công nghệ vũ bảo

Dù thị trường CNTT càng cần nhiều hơn nguồn lực lao động nhưng không phải bao giờ các doanh nghiệp cũng tìm kiếm được những nhân sự phù hợp và có chất lượng cao. Khó khăn trong việc tuyển dụng nhân sự vẫn là thách thức trong thập kỷ tới.

Giải pháp quản lý nhân sự linh hoạt cho các công ty công nghệ

Quản lý nhân sự đã thay đổi so với thập niên trước đây

Các nhóm tính năng nâng cao cho các công ty công nghệ

tanca.io

Quản lý hiệu suất

 • Đánh giá KPI
 • Các chính sách thưởng, phạt
 • Quản lý quyền lợi
tanca.io

Đánh giá trải nghiệm

 • Đánh giá gắn kết
 • Đánh giá niềm vui
 • Đánh giá mức độ hài lòng
tanca.io

Quản lý nguồn lực nhân sự

 • Quản lý hệ thống nhân sự
 • Quản lý thăng tiến
 • Quản lý Onboarding/Offboarding
 • Quản lý hợp đồng/BHXH
tanca.io

Đào tạo và phát triển nhân tài

 • Chương trình đào tạo nội bộ
 • Thi tuyển nội bộ
 • Đề xuất hành trình học tập

Thực tiễn thành công từ khách hàng trong ngành Công nghệ

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat