Cùng nhau tạo ra thế giới tốt đẹp hơn!

Chúng tôi tin tưởng rằng hạnh phúc của mỗi nhân viên là điều mọi người đều hướng tới. Và chúng tôi mong muốn được hợp tác với bạn để xây dựng một thế giới tuyệt vời hơn.

Cùng nhau tạo ra thế giới tốt đẹp hơn!

Mô hình hợp tác

Giới thiệu

Giới thiệu

Bạn có khả năng giới thiệu Tanca cho khách hàng của bạn? Chương trình Đối tác giới thiệu dành cho bạn.

Đối tác công nghệ

Đối tác công nghệ

Kết nối với hệ thống Open API của Tanca để cùng khai thác khách hàng của nhau. Chia sẻ doanh thu khi khách hàng sử dụng dịch vụ của nhau.

Nhà phân phối

Nhà phân phối

Trở thành nhà phân phối của Tanca với mức chiết khấu doanh thu lên tới 45%. Vui lòng email cho Tanca vào địa chỉ: partner@tanca.io

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat