Phát hiện và quản lý nhân tài bằng AI - tanca.io
Quản lý nhân tài

Phát hiện và quản lý nhân tài bằng AI

Dựa trên các dữ liệu toàn cảnh, Tanca hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, bồi bổ và quản lý nhân tài một cách toàn diện.

Phát hiện và quản lý nhân tài bằng AI - tanca.io

Quản lý Nhân tài dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về dữ liệu

Tìm hiểu cách mà Tanca giúp doanh nghiệp quản lý nhân tài hiệu quả

Thẻ nhân tài giúp xây dựng chân dung nhân tài một cách chính xác

  • Giải pháp bao gồm các kịch bản đa chiều trong quản lý nhân tài.
  • Hệ thống giúp đánh giá toàn diện tiêu chuẩn nhân tài.
  • Tập trung vào kinh doanh và giải quyết các điểm yếu và khó khăn trong việc đánh giá quản lý nhân tài của tổ chức.

Thiết kế sản phẩm luôn xoay quanh việc quản lý nhân tài

  • Tiến hành đánh giá ba chiều toàn diện về nhân viên từ góc độ tiềm năng/khả năng/kiến thức và kỹ năng.
  • Phân tích các báo cáo quản lý nhân tài theo nhiều kịch bản dựa trên nhu cầu kinh doanh.
  • Chú ý đến trải nghiệm tham gia và nhu cầu phát triển của nhân viên, đồng thời cung cấp báo cáo phản hồi cá nhân dưới nhiều hình thức.

Hệ thống dịch vụ hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý nhân tài

  • Cung cấp phân tích điểm chuẩn của hàng chục triệu dữ liệu nhân tài.
  • Giúp doanh nghiệp thiết lập các mô hình năng lực vị trí chủ chốt và mô hình chuỗi cấp lãnh đạo.
  • Hỗ trợ các dịch vụ thống kê nhân tài, cung cấp các cuộc họp hiệu chỉnh kiểm kê nhân tài, hiểu biết sâu sắc về dữ liệu nhóm và hội thảo, v.v.

Tìm hiểu cách mà Tanca hỗ trợ các doanh nghiệp quản lý Nhân tài

GreenTech

Tanca đã không ngừng điều chỉnh các phương pháp đánh giá và đào tạo để duy trì sự mới mẻ và linh hoạt, đặc biệt trong quá trình thay đổi trọng tâm của công ty, hãy chú ý đến sự khác biệt về nhân tài, như nhân tài quốc tế, nhân tài ngành bảo hiểm và nhân tài ngành ngân hàng...

——CEO at Greentech
TechSmart Kids

Công bố “danh sách tuyển dụng” cung cấp 50 vị trí Phó tổng giám đốc và phó giám đốc cho nhân viên trẻ. Nhân viên tiềm năng đáp ứng yêu cầu cơ bản được tuyển chọn công khai và được đánh giá chuyên nghiệp. Thông qua hệ thống đào tạo khoa học, đầy đủ và có trọng tâm quan tâm, nuôi dưỡng những tài năng kinh doanh trong tương lai.

—— COO tại TechSmart Kids
Digital Side

Các giám đốc điều hành cấp cao đều chú ý, đặc biệt là các lãnh đạo cấp cao của công ty, những người đích thân lãnh đạo và tham gia vào quá trình tuyển chọn và đào tạo nhân tài, các giám đốc điều hành cấp cao ở các cấp đều tham gia tuyển chọn, trực tiếp giảng dạy hoặc làm cố vấn trên hệ thống của Tanca.

—— HR Director tại Digital Side

Các câu hỏi thường gặp

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat