Nền tảng đào tạo nhân tài để nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp - tanca.io
Đào tạo trực tuyến

Nền tảng đào tạo nhân tài để nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp

Tanca phân tích năng lực tại từng vị trí và đề xuất chiến lược đào tạo và huấn luyện phù hợp để tạo ra nhân tài.

Nền tảng đào tạo nhân tài để nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp - tanca.io

Nền tảng học tập nhằm phát triển các tài năng với việc lấy kinh doanh làm cốt lõi

Tìm hiểu cách mà Tanca giúp đào tạo nhân viên toàn diện

Đào tạo hội nhập cho nhân viên mới - rút ngắn 30% thời gian

 • Kế hoạch học tập sẽ được tự động chuyển tới nhân viên mới khi họ bắt đầu vào làm, giúp nhân viên mới nắm bắt kế hoạch học tập.
 • Các tài liệu trực tiếp hoặc trực tuyến được cung cấp rõ ràng giúp nhân viên nắm được các yêu cầu hội nhập.
 • Xác minh việc hoàn thành đào tạo trong quá trình chính quy hóa để đảm bảo áp dụng kiến thức một cách trôi chảy.
 • Các báo cáo hiển thị rõ ràng về quá trình đào tạo nhân viên mới hội nhập.

Tích hợp hệ thống quản lý nhân tài để đào tạo cán bộ quản lý

 • Nhân viên nắm được năng lực của mình và chủ động lộ trình học tập để nâng cao năng lực.
 • Phát triển đa hướng các vị trí nhân viên và xây dựng hệ thống đào tạo, phát triển kỹ thuật số.
 • Vòng học tập được hình thành lộ trình rõ ràng và gắn bó với lộ trình thăng tiến trong sự nghiệp.
 • Kế hoạch đào tạo cho các lãnh đạo cấp trung và lãnh đạo cấp cao luôn được xây dựng một cách riêng biệt và cụ thể.

Đào tạo cho các hoạt động hàng ngày của nhân viên

 • Các phương án đào tạo được Game hóa giúp nhân viên dễ tiếp thu các hoạt động học tập.
 • Hệ thống đào tạo có sự tương tác của nhân viên với người dạy giúp đánh giá và nâng cao kết quả chính xác hơn.
 • Kho dữ liệu học tập được xây dựng bài bản giúp nhân viên tiếp cận được các kho dữ liệu và nắm được tình hình học tập của mình.

Hoạt động đào tạo được tích hợp hoạt động đánh giá

 • Hoàn thành các hoạt động đào tạo cũng được gắn kết với hoạt động đánh giá năng lực.
 • Hệ thống đào tạo kết nối với các hệ thống đào tạo bên ngoài để đánh giá chất lượng.
 • Phân tích dữ liệu chính xác để giúp nhân viên nắm rõ hoạt động đào tạo của mình.

Tìm hiểu cách mà Tanca hỗ trợ các doanh nghiệp đào tạo nhân viên của mình

Tân Long

Mô hình đào tạo mới mẻ

Là tập đoàn về nông nghiệp, đào tạo là hoạt động rất quan trọng. Chúng tôi cần các hệ thống có thể đào tạo cho hàng trăm người một lúc, do vậy hệ thống đào tạo trực tuyến là tính năng chúng tôi rất quan tâm.

—— HR Manager tại Tân Long
Whydah

AI thách thức các công nghệ về đào tạo

AI đang tải định nghĩa lại công việc của nhiều bộ phận, phòng ban do vậy chúng tôi cần hệ thống đào tạo chuyên nghiệp để giúp nhân viên nâng cấp trình độ của họ.

—— HR Director tại Whydah
Zodiac

Dễ dàng đào tạo nhân viên

Việc đào tạo truyền thống vốn tốn rất nhiều thời gian của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi sử dụng công cụ trực tuyến của Tanca để đào tạo nhân viên nắm về sản phẩm tốt hơn trước rất nhiều.

—— HR Director tại Zodiac

Các câu hỏi thường gặp

Hỗ trợ
Đăng ký
Chat