CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA TANCA

Là một phần mềm về nhân sự, chúng tôi hiểu rằng bảo mật thông tin là vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp và nhân viên. Chúng tôi mô tả về chính sách bảo mật của Tanca dưới đây. Chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên Tanca.io, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải.

MÃ HÓA

Tanca sử dụng chứng chỉ SSL mã hóa 256 bit, tất cả các dữ liệu trên Tanca được mã hóa dữ liệu để đảm bảo tính an toàn.

BẢO MẬT ỨNG DỤNG

Tanca sử dụng 4 cách thức để tăng tính bảo mật trên Ứng dụng và hệ thống quản trị

1. Bảo mật bằng tin nhắn OTP

Việc đăng nhập trên Tanca cần thông qua số điện thoại. Khi tạo một tài khoản, người dùng sẽ nhập thông tin nhân viên và số điện thoại của nhân viên. Nhân viên chỉ có thể truy cập vào ứng dụng thông qua mã SMS OTP trả qua số điện thoại.

2. Đăng nhập trên 1 thiết bị

Khi nhân viên đăng nhập lần đầu tiên thiết bị sẽ được ghi nhận trên hệ thống. Chỉ khi nào Quản trị xóa thiết bị này ra khỏi hệ thống nhân viên mới có thể đăng nhập trên thiết bị khác.

3. Bảo mật bằng mã QR code trên điện thoại

Quản trị viên có thể đăng nhập vào hệ thống quản trị thông qua tin nhắn OTP hoặc quét mã QR code từ ứng dụng của Quản trị viên.

4. Bảo mật 2 lớp qua Google Authenticator

Người dùng cũng có thể sử dụng đăng nhập vào hệ thống quản trị thông qua việc đặt mật mã cá nhân sau đó tiếp tục nhập mã từ ứng dụng Google Authenticator.

CƠ SỞ HẠ TẦNG

Tanca sử dụng AWS Cloud và backup trên VDC server. Các dữ liệu luôn được backup 5 phút/lần và luôn được hỗ trợ kỹ thuật ngay lập tức nếu có sự cố.

KIỂM ĐỊNH PHẦN MỀM

Tanca sử dụng dịch vụ kiểm định phần mềm của CyStack hàng năm.

Chúng tôi cũng kiểm định qua các phần mềm miễn phí khác. Vui lòng xem tài liệu kiểm định phần mềm của Tanca theo đường link dưới đây:

Hỗ trợ
Cần tư vấn
Chat