Quản lý nguồn lực tổ chức một cách hiệu quả và linh hoạt

Triển khai hệ thống lập kế hoạch nhân sự, như chu kỳ thay đổi nhân viên và cung cấp cho họ những trải nghiệm đóng góp vào việc cải thiện tổ chức nhân sự một cách tổng thể.

Giải pháp tái cấu trúc phức tạp

Các mô hình kinh doanh với nhiều ngành nghề, dịch vụ và địa điểm có thể dễ dàng thiết lập biểu đồ cơ cấu tổ chức.

Thay đổi và điều chỉnh vị trí

Dễ dàng thay đổi và điều chỉnh toàn bộ vị trí trên biểu đồ cơ cấu tổ chức.

Định vị và Phát triển linh hoạt

Hệ thống định vị linh hoạt cho sự phát triển thống nhất của nguồn nhân lực.

Thông tin nhân viên

Quản lý toàn bộ thông tin nhân viên trên toàn công ty.

Quy trình tự thực hiện

Thực hiện độc lập các quy trình liên quan đến thay đổi nhân sự bằng hệ thống của công ty.

Hướng dẫn cho nhân viên mới

Nhân viên mới cần biết những nhiệm vụ cần thực hiện để hòa nhập vào môi trường kinh doanh.

Quản lý và phê duyệt trách nhiệm

Dễ dàng xử lý năng lực công việc của quản lý để thực hiện phê duyệt.

Phát triển và sử dụng chữ ký điện tử

Phát triển chữ ký điện tử và sử dụng chúng trong quy trình chữ ký số của công ty.

Hệ thống nhân sự

Tất cả dữ liệu của bạn ở một nơi trong hệ thống nhân sự của công ty.

Tầm nhìn tổng thể

Có cái nhìn rõ ràng về nguồn nhân lực để điều chỉnh và phát triển kịp thời.

Phát triển nguồn nhân lực

Theo dõi sự phát triển và chất lượng của nguồn nhân lực theo thời gian.

Phần thưởng và Khích lệ

Thiết lập hệ thống phần thưởng và quản lý phần thưởng và khích lệ cho nhân viên.

Phân bổ tài sản

Phân bổ và quản lý tài sản và nguồn lực cho nhân viên.

Thông tin về khấu hao

Theo dõi tình trạng khấu hao tài sản theo thời gian.

Phân bổ hoặc thu hồi tài sản

Quản lý việc phân bổ hoặc thu hồi tài sản từ nhân viên.

Tài sản phân phối

Theo dõi tài sản nào được phân bổ cho nhân viên nào.

Tối ưu hóa nguồn nhân lực

Đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực bằng cách tối ưu hóa triển khai và giảm thiểu dư thừa.

Tối ưu hóa thông tin

Quản lý hiệu quả thông tin nhân viên và đảm bảo tính chính xác và cập nhật của thông tin.

Danh sách công việc

Duy trì danh sách các công việc được giao cho từng nhân viên.

Quy trình bàn giao công việc

Đảm bảo quá trình bàn giao công việc và trách nhiệm giữa các nhân viên diễn ra suôn sẻ.

Câu hỏi thường gặp