Hệ thống tuyển dụng tài năng tốt nhất

Tạo khả năng tuyển dụng số hóa trong suốt quá trình tuyển dụng để tạo sự khác biệt.

Tự động hóa quy trình

Tự động hóa toàn bộ quy trình và tùy chỉnh từng giai đoạn cho từng vị trí một cách dễ dàng.

Mô tả công việc và đăng tuyển

Dễ dàng tạo mô tả công việc và đăng lên các hệ thống tuyển dụng.

Hệ thống phân tích CV thông minh

Hệ thống phân tích CV thông minh hỗ trợ nhận diện và phân tích tự động, tiết kiệm thời gian và công sức.

Quy trình tuyển dụng

Tự động hóa và tối ưu hóa quy trình tuyển dụng với các công cụ và tính năng tiên tiến.

Phát triển các trang web tuyển dụng

Tạo một trang web tuyển dụng chuyên nghiệp để thu hút và gắn kết các ứng viên tiềm năng hiệu quả.

Phát triển chiến lược đánh giá, tương tác và thu hút

Hình thành các chiến lược hiệu quả cho việc đánh giá ứng viên, tương tác và giữ chân lâu dài.

Chất lượng nguồn tuyển dụng

Đánh giá và cải thiện chất lượng nguồn tuyển dụng để đảm bảo kết quả tuyển dụng tốt hơn.

Phân loại và xác minh tự động

Tự động phân loại và xác minh thông tin ứng viên để đơn giản hóa quy trình tuyển dụng.

Phân tích chi phí thống kê

Thực hiện phân tích chi phí tuyển dụng để xác định các xu hướng và các khu vực cần cải thiện.

Giúp xác định tính cách

Sử dụng các công cụ và phương pháp để giúp xác định đặc điểm tính cách của ứng viên trong quá trình tuyển dụng.

Đánh giá năng lực của công ty

Đánh giá mức độ năng lực trong công ty của bạn để đảm bảo sự phù hợp nhất cho từng vai trò.

Câu hỏi thường gặp