Nút thắt cổ chai là gì? Tác động và cách vượt qua

Nút thắt cổ chai (bottleneck) hay còn gọi là sự tắc nghẽn quy trình. Gây ra sự gián đoạn cho luồng công việc và sự chậm trễ trong quá trình sản xuất.