Nền tảng đào tạo nhân tài để tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp

Tanca phân tích năng lực ở mỗi vị trí và đề xuất các chiến lược đào tạo và huấn luyện phù hợp để tạo ra nhân tài.

Quy trình hội nhập

Kế hoạch học tập sẽ được tự động chuyển cho nhân viên mới khi họ bắt đầu làm việc, giúp nhân viên mới nắm bắt kế hoạch học tập.

Hỗ trợ quy trình hội nhập

Các tài liệu trực tiếp hoặc trực tuyến rõ ràng được cung cấp giúp nhân viên hiểu rõ yêu cầu hội nhập.

Đảm bảo chất lượng đào tạo

Xác minh hoàn thành đào tạo trong quá trình chính thức hóa để đảm bảo áp dụng suôn sẻ kiến thức.

Báo cáo về quá trình đào tạo

Các báo cáo rõ ràng về quá trình đào tạo nhân viên mới cho việc hội nhập.

Phát triển năng lực

Nhân viên nắm bắt được năng lực của họ và chủ động lập bản đồ học tập để nâng cao năng lực của mình.

Phát triển đa dạng

Phát triển vị trí nhân viên đa chiều và xây dựng hệ thống đào tạo phát triển và nâng cao kỹ năng kỹ thuật số.

Lộ trình học tập và thăng tiến nghề nghiệp

Một lộ trình rõ ràng hình thành chu kỳ học tập và liên kết chặt chẽ với con đường thăng tiến nghề nghiệp.

Kế hoạch đào tạo lãnh đạo

Các kế hoạch đào tạo cho lãnh đạo trung và cao cấp luôn được tạo ra và triển khai cụ thể.

Gamification đào tạo

Các hoạt động đào tạo được gamify giúp nhân viên dễ dàng tiếp thu học tập và đạt được mục tiêu.

Hệ thống đào tạo

Hệ thống đào tạo cung cấp cho nhân viên các công cụ tương tác, bài giảng video, bài kiểm tra và kiểm tra tiến độ để học tập chính xác.

Lưu trữ dữ liệu học tập

Kho dữ liệu học tập được thực hiện đầy đủ để hỗ trợ nhân viên trong công việc của họ.

Quy trình phát triển cá nhân

Hoàn thành các hoạt động đào tạo trong thư viện để hoàn thành lịch đánh giá năng lực.

Hệ thống đào tạo

Hệ thống đào tạo kết nối với các hệ thống đào tạo bên ngoài để cải thiện chất lượng.

Hoạt động đào tạo cá nhân

Phân tích dữ liệu chính xác để giúp nhân viên hiểu rõ các hoạt động đào tạo của họ.

Câu hỏi thường gặp