Chương trình chuyển đổi số, sử dụng miễn phí Camera AI

Tanca kết hợp cùng Camera AI Hanet chính thức mở chương trình "Sử dụng FREE Gói dịch vụ chấm công 4.0 và Camera Ai chấm công trí tuệ nhân tạo" cho 500 Doanh nghiệp lần đầu tiên sử dụng Phần mềm quản lý nhân sự Tanca

Hiện tại chưa có bài viết nào trong chuyên mục này