Doanh nghiệp có Turnover rate bao nhiêu là ổn?

Turnover rate chính là tỷ lệ thôi việc hay tỷ lệ biến động nhân sự. Turnover rate ở mức bao nhiêu thì việc vận hành của công ty vẫn ổn là điều các nhà quản trị cần biết.