Review top 7 phần mềm chấm công miễn phí và nổi bật nhất hiện nay

Việc sử dụng phần mềm chấm công đang là xu hướng chuyển đổi của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Phần mềm là một công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp quản lý con người hiệu quả và tiết kiệm.

Chuyển đổi số tại Việt Nam
Chuyển đổi số 2023-12-02 09:40:32

Chuyển đổi số tại Việt Nam

Nếu không chuyển đổi số sớm muộn doanh nghiệp sẽ thất bại, đó là xu thế không thể đảo ngược. Hơn 30% lãnh đạo doanh nghiệp tại Việt Nam xem đây như một vấn đề sống còn, khảo sát của IDC năm 2018.