Khuyến mãi banner

Ngày cập nhật 27/12/2022

Hạn nộp hồ sơ khai thuế quý mới nhất, cập nhật

Hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tiền thuế 2023 là khi nào? Mức phạt chậm nộp thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân, báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN theo lịch nộp thuế năm 2022 là bao nhiêu? Có được gia hạn nộp thuế không? Mọi thắc mắc của bạn sẽ được Tanca giải đáp chi tiết trong bài viết này, tìm hiểu ngay.

Thời hạn nộp hồ sơ khai quý tiền thuế của hộ kinh doanh, cá nhân

Hạn nộp hồ sơ khai thuế quý mới nhất, cập nhật

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý hoặc tờ khai thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề năm tính thuế.

Đối với người nộp thuế khoán mới bắt đầu hoạt động kinh doanh hoặc thay đổi đối tượng hoạt động và quy mô hoạt động, thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày cá nhân, hộ kinh doanh xác nhận việc thay đổi.

Đối với đối tượng nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế, thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý tiếp theo.

Hộ kinh doanh, thể nhân không phải kê khai thuế môn bài, số thuế phải nộp do cơ quan thuế xác định trên cơ sở sổ sách và doanh thu của hộ kinh tế, cá nhân.

Chú ý:

Cơ quan thuế gửi tờ khai năm sau cho các cá nhân, hộ kinh doanh đóng thuế khoán từ ngày 20/11 đến ngày 05/12 hàng năm.

Đối với hộ, cá nhân có sử dụng hóa đơn thì phải kê khai thu nhập theo loại hóa đơn và thu nhập khoán, đồng thời phải nộp bổ sung báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn do Bộ Tài chính ban hành.

Với cá nhân kinh doanh dưới hình thức hợp tác và ủy quyền cho bên thứ ba khai và nộp thuế thay thì tổ chức này nộp tờ khai 01/CNKD và mẫu Phụ lục số 01-1/BK-CNKD và bản sao hiệp định hợp tác kinh tế khi nộp tờ khai lần đầu.

Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh không phải nộp tờ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế sẽ chủ động thông báo cho bạn số tiền bản quyền phải nộp.

Xem thêm: Lương tháng 13 được nhận khi nào?

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý của doanh nghiệp 2023

Hạn nộp hồ sơ khai thuế quý mới nhất, cập nhật

Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài

Trong năm 2022, tổ chức, doanh nghiệp mới thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, thành lập thêm công ty con, địa điểm kinh doanh, thay đổi vốn phải nộp hồ sơ, kê khai lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30/01/2023.

Thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2023.

Mức lệ phí môn bài cần nộp như sau:

a) Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;

b) Vốn cổ phần hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;

c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, trụ sở công ty, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

Thời hạn nộp tờ khai thuế TNDN đầu năm 2023

Thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý IV/2022 chậm nhất là ngày 30/01/2023.

Tổng số thuế thu nhập của doanh nghiệp đã tạm nộp trong 4 quý không được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm. Khi người nộp thuế nộp ít hơn số tiền thuế phải nộp trong 4 quý, thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế chưa nộp kể từ ngày 30/01/2023 đến trước ngày phải nộp số tiền thuế đến hạn cho ngân hàng nhà nước.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNCN đầu 2023

Tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập tiền công, tiền công được xóa nợ thuế thì thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế TNCN là:

  • Khi kê khai theo tháng: cho kỳ quyết toán tháng 12/2022 chậm nhất đến ngày 27/01/2023.
  • Đối với khai thuế theo quý: cho quý IV năm 2022, chậm nhất là ngày 31/01/2023.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT đầu năm 2023

Thời hạn nộp tờ khai thuế và nộp thuế GTGT như sau:

  • Kê khai theo tháng: cho kỳ quyết toán tháng 12/2022 chậm nhất đến ngày 27/01/2023.
  • Đối với khai thuế theo quý: kỳ quyết toán Quý 4 năm 2022 chậm nhất là ngày 31/01/2023.

Thời hạn nộp tiền thuế tiêu thụ đặc biệt tháng 01/2023

Tổ chức, doanh nghiệp đã kê khai thuế môn bài, thuế môi trường, thuế tài nguyên (không bao gồm xăng dầu, khí thiên nhiên) thì kỳ hạn khai thuế là tháng 12/2022 và thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày hôm sau, ngày 27/01/2023.

Xem thêm: Lương tháng 13 và thưởng Tết có bắt buộc không?

Một số lưu ý về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hộ kinh doanh khác

Hạn nộp hồ sơ khai thuế quý mới nhất, cập nhật

Trường hợp khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư, chuyển nhượng thương mại, bản quyền tác phẩm, sở hữu trí tuệ, thu nhập từ trúng thưởng thì lập tờ khai quý theo mẫu 03/KK-TNCN.

Doanh nghiệp không phải nộp thuế TNCN trong quý thì không phải kê khai thuế.

Trường hợp doanh nhân được hoãn nộp thuế TNDN thì nộp tờ khai theo quy định ban hành riêng tại thời điểm đó.

Trường hợp thời hạn khai và nộp thuế rơi vào ngày nghỉ lễ do Nhà nước quy định thì thời hạn khai và nộp thuế được tính vào ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ lễ đó.

Không phải loại thuế nào cũng có chu kỳ tính thuế theo tháng hoặc theo quý, một số loại thuế có kỳ tính thuế riêng, có thể tính theo năm hoặc nộp theo từng lần phát sinh, cách nộp thuế riêng…

Tổng hợp thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý khác

Hạn nộp hồ sơ khai thuế quý mới nhất, cập nhật

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm

a. Với doanh nghiệp

Đối với tờ quyết toán thuế năm: Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tính thuế hoặc năm dương lịch;

Đối với tờ khai thuế năm: Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm tính thuế hoặc năm dương lịch;

b. Với hộ kinh doanh và cá nhân

Đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ đối tượng trực tiếp nộp thuế: Thời hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày năm dương lịch kết thúc.

Trường hợp hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân quyết toán thuế khoán: Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 15/12 của năm trước.

Với hồ sơ khai thuế khoán hộ gia đình đang hoạt động kinh doanh và cá nhân mới bắt đầu hoạt động kinh doanh: Thời hạn là 10 ngày kể từ ngày hoạt động kinh doanh bắt đầu.

Theo số lần phát sinh nghĩa vụ thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế 2022 là hết ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế. Do thời gian không quá dài, vì thế kế toán phải lưu ý thường xuyên để tránh trường hợp bị trễ thêm nhé.

Trường hợp doanh nghiệp dừng hoạt động

Trong trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tái tổ chức lại hoạt động kinh doanh thì thời hạn nộp tờ khai thuế là 45 ngày kể lúc phát sinh sự kiện.

Hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu hay nhập khẩu, thì hạn nộp tờ khai phải tuân theo quy định của Luật Hải Quan.

Các khoản thu liên quan: Đất đai, phí môn bài, phí trước bạ,...

Thời hạn nộp tờ khai thuế được quy định tại Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Nhiều trường hợp cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp tiếp tục vi phạm quy định về nộp thuế đúng hạn. Trong những trường hợp này, nhà nước áp dụng các biện pháp xử phạt có tính răn đe cao, cảnh cáo không nộp phạt hành chính để khuyến khích tinh thần nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Xem thêm: Các loại thuế mà doanh nghiệp cần nắm

Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế năm 2023 là bao nhiêu?

Theo quy định của điều 13 nghị định số 125/2020/NĐ-CP pháp luật quy định xử phạt vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ thuế như sau:

(1) Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

(2) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng - 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ thuế quá thời hạn từ 01 ngày - 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 điều này.

(3) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 31 ngày đến 60 ngày.

(4) Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng khi thực hiện một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp hồ sơ thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;

b) Quá thời hạn nộp hồ sơ thuế từ 91 ngày trở lên nhưng chưa đến hạn nộp hồ sơ thuế;

c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không làm phát sinh số tiền thuế cần nộp;

d) Không nộp các tài liệu đính kèm theo quy định, về quản lý thuế đối với trường hợp thương nhân có giao dịch với các đối tượng có liên quan, kèm theo chứng từ quyết toán thuế TNDN.

(5) Đối với trường hợp nộp hồ sơ thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ thuế, người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế và tiền chậm nộp vào NSNN trước thời hạn. Cơ quan thuế thông báo quyết định về việc nộp hồ sơ thuế, kiểm tra tài chính hoặc thanh tra thuế hoặc trước khi cơ quan thuế thực hiện lập biên bản về việc nộp tờ khai thuế không đúng hạn theo các quy định tại khoản 11 của điều 143 của Luật Quản lý thuế.

Biện pháp khắc phục khi chậm lịch nộp tờ khai thuế là gì?

Theo quy định của điều 13 Quy định 125/2020/NĐ-CP hướng dẫn, trường hợp chậm nộp tờ khai thuế, ngoài việc bị phạt tiền, các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây sẽ bị áp dụng:

Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thuế còn nợ đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Buộc nộp hồ sơ khai thuế và các tài liệu kèm theo hồ sơ khai thuế đối với hành vi quy định tại điểm c và điểm d khoản 4 Điều này.

Một số câu hỏi thường gặp về báo cáo thuế GTGT, gia hạn tờ khai thuế

Các loại báo cáo thuế và tờ khai chính mà doanh nghiệp phải nộp là gì?

Hàng tháng, hàng quý, hàng năm công ty phải nộp rất nhiều loại báo cáo, tờ khai thuế khác nhau (thuế môn bài, thuế môi trường, thuế giá trị gia tăng...). Tuy nhiên, các công ty thường có thủ tục nộp 5 loại báo cáo và tờ khai thuế chính dưới đây:

  • Thuế môn bài;
  • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;
  • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN);
  • Tờ khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT);
  • Báo cáo tài chính, tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cuối kỳ.

Công ty mới thành lập có phải nộp tờ khai lệ phí môn bài không?

Doanh nghiệp mới thành lập không phải khai lệ phí môn bài của năm thành lập và bắt đầu khai khai lệ phí môn bài cho năm tiếp theo sau năm thành lập.

Theo quy định mới, doanh nghiệp mới thành lập (hoặc chuyển đổi từ hộ gia đình) và mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh phải kê khai lệ phí môn bài và nộp tờ khai cho cơ quan thuế trước ngày đăng ký, tức là ngày 30/01 của năm tiếp theo.

Có cần nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi chưa phát hành không?

Không.

Hiện nay doanh nghiệp mới thành lập chưa kê khai lập hóa đơn thì không phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Trên đây là toàn bộ những thông tin về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý mới nhất 2023 mà chúng tôi muốn gửi đến bạn. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào về tờ khai thuế, vui lòng liên cho cho Tanca ngay hôm nay để được giải đáp nhé.

Thảo luận & hỏi đáp

Có thể bạn quan tâm